— Alt operativt personell må være utrustet slik at de kan gå inn i de oppdragene som man med nøkternhet kan si at de burde gå inn, sier Einar Drægebø, leder for Spesialenheten for politisaker på Vestlandet.

En politipatrulje rykket 11. januar i fjor ut til Gullfjellet, etter at familien til Jon Tvedt (42) hadde varslet politiet om at motbakkeløperen hadde fått problemer på Gullfjellet.

Politiet trodde først det var snakk om en form for leteaksjon, og politifolkene som kom til Gullfjellet hadde ikke med seg utstyr til å ta seg ut terrenget.

  • De hadde blant annet ikke med seg kart over området, sier Drægebø.

Problemer med kart

Tvedt døde på fjellet, og pårørende kritiserte hvordan politiet hadde håndtert oppdraget.

— Det var politimesteren som ba om at saken skulle bli gjennomgått av oss, sier Drægebø.

Spesialenheten mener verken politidistriktet eller tjenestemennene som kom til stedet kan straffes, men fastslår at Hordaland politidistrikt må lære av saken.

Visepolitimester John Reidar Nilsen har ansvaret for politidistriktets operative virksomhet.

  • Når det gjelder bekledning, har vi gjort en vurdering. Vi har klær for de fleste forhold. Da er det opp til den enkelte tjenestemann å ta med seg rett utstyr til oppdragene, sier Nilsen.

Siden patruljer kan bli sendt på oppdrag mens de er ute og kjører, er kart en utfordring, mener visepolitimesteren.

  • Å utstyre alle patruljer med kart over alle tenkelige steder i Bergen og omegn er vanskelig. På sikt får vi håpe at vi kan laste ned kart elektronisk i bilene, sier Nilsen.

- Viktig for samfunnet

Tvedt-saken er en av 45 som i fjor ble oversendt fra Spesialenheten til politimestre rundt i landet for det som heter administrativ vurdering.

  • Det betyr at sakene skal gjennomgås videre internt i politiet, med tanke på behov for rutineendringer, opplæring eller kontrollmekanismer, sier Einar Drægebø, leder for Spesialenheten for politisaker på Vestlandet.
  • Dette er viktig for samfunnet, for å forhindre at straffbare handlinger eller uheldige tjenestehandlinger skal skje igjen, sier Drægebø.

Tre politiansatte tiltalt

På landsbasis tiltalte Spesialenheten for politisaker tre ansatte i politiet i fjor.

  • Norsk politi har en del utfordringer i forhold til å forhindre at ansatte begår straffbare handlinger, sier leder for Spesialenheten, Jan Egil Presthus.

17 politiansatte fikk forelegg på mellom 5000 og 12.000 kroner. I fem saker fikk politidistrikt foretaksstraff, i form av forelegg på mellom 50.000 og 80.000 kroner.

De fleste sakene Spesialenheten får inn, får ingen konsekvenser.

  • 95 prosent av anmeldelsene i fjor ble henlagt, sier Presthus.