— Det er intet mindre enn en stille revolusjon det som har foregått på universitetet de senere år. Og det kan vi takke ledelsen der oppe for, sier Egil Herman Sjursen. Han er styreleder i Bergen Næringsråd og sitter i styret i utviklingsselskapet Sarsia Innovation.

Nå skal han ut av dette styrevervet og bli styreleder i et selvstendig fond som springer ut fra samme Sarsia-paraplyen.

Fondet vil investere i helse- og bioteknologiselskaper og skal hete Sarsia Life Science Fund AS. Fondet sitter så langt på 186 millioner kroner, hvorav 86 millioner er investert i fire forskningsrelaterte selskaper innen bioteknologi og helse.

Vil ha 400 millioner i år

Målet er å fylle dette fondet med til sammen 400 millioner kroner i løpet av året og deretter gi fondet en levetid på åtte år. Administrerende direktør i Sarsia Innovation, Hans Hekland vil drive det nye fondet sammen med Thomas Grünfeldt. Sistnevnte er gynekolog, men har jobbet mest med forretningsutvikling og finans innen medisin og helse.

Fullfinansiert regner Grünfeldt med at det nye fondet vil spre sin kapital over 12 til 15 selskaper.

I tillegg til dette er Sarsia som kjent i ferd med å etablere et såkornfond på 340 millioner kroner. Her gikk Hydro inn med 40 millioner kroner i sommer, etter at styreleder i Sarsia Innovation, Jan Einar Greve gikk hardt ut mot deler av bergenskapitalistene og mente de var altfor mye seg selv nok.

Kvantespranget

Selv om all kapitalen i Life Science fondet ennå ikke er på plass, går ikke Sjursen av veien for å kalle utviklingen til Sarsia for rene kvantespranget.

— Vi snakker jo her om en motor og møteplass for triangelet kapital, gründere og forskningsmiljø. Det er her fundamentet for veksten på Vestlandet skal skapes, sier Egil Herman Sjursen.

Han håper at Sarsia snart kan vise frem en bedrift som har gått fra et lovende potensial, til å ha blitt en suksess.

— Suksesshistorier smitter og skaper entusiasme, sier han.

— I forhold til Bergen Næringsråd sitt scenarieprosjekt om å få to pluss to til å bli fem pluss, er jo dette en innertier, sier Sjursen, tydelig fornøyd.

Dette kommer i tillegg til Hydros gave på 100 millioner kroner til det nye opplevelsessenteret vegg i vegg med Sarsia og Høyteknologisenteret.

Finanssektoren vokser

Sjursen mener det er et helt unikt fellesløft man nå får til i Bergen i skjæringspunktet mellom butikk og forskning.

— I Oslo er miljøene langt mer fragmenterte. Det er også verdt å merke seg at antall ansatte i finanssektoren i Bergen vokser, mens man i Oslo har en betydelig tilbakegang.

Også Hekland går god for allerede å bruke uttrykket kvantesprang om Sarsia.

— Det er de første millionene som er tyngst å skaffe til veie. For det er ikke akkurat slik at pengene ligger klare på bordet når vi besøker potensielle investorer. Nå er imidlertid både forskningen og pengene begynt å rulle. Da får man litt hjelp av egentyngden, mener Hekland.

— Nå skal vi foredle kapitalen og vise investorene at det var riktig å satse pengene på dette, sier han.

FRA 40 TIL 740 MILLIONER: Administrerende direktør Hans Hekland i Sarsia Innovation (t.h.) regner med at man under Sarsia-paraplyen vil ha en pengebinge på 740 milloner kroner. Det vil i så fall være et betydelig sprang fra de 40 millionene Hekland og styreleder i Sarsia Jan Einar Greve (t.v.) startet med for fem år siden.
Fred Ivar Klemetsen