— Fornyelsen av trappene har flere formål. Først og fremst vil vi sørge for at det er trygt å ferdes i trappene. Dernest ønsker vi å legge til rette for at turister og bergensere kan nyte den fantastiske utsikten over deler av byen vår, sier seksjonsleder Rune Hesjedal i Grønn etat.

Det siste kan gjøres ved å legge til rette for sitteelementer ulike steder i trappene.

Bilene skal bort

Fornyelsen vil bli mest merkbar mellom Håkonsgaten og Rosenberggaten. Der skal bilene bort fra bakken. Sannsynligvis blir det trapper i hele gatens bredde. De eksisterende, øvre Johanneskirketrappene skal restaureres fullstendig. Trappen kan få noe helt nytt, som for eksempel rennende vann. Fra trappen skal man kunne sette seg ned og nyte utsikten over Torgallmenningen, like bort til Kjøttbasaren.

Det kan bli aktuelt å foreta en justering av de øverste trappene opp mot Johanneskirken. Trappen er i dag svært bratt og tung å gå i for mange. En justering vil føre til at trappen får flere trinn.

— Vi har ikke konkludert, men vi er uansett nødt for å gjøre noe med reposene, sier seksjonslederen i Grønn etat.

— Vi holder på med et forprosjekt som vi håper å få i mål før ferien. Målet er å komme i gang med arbeidet over nyttår. Finansieringen er ikke helt på plass. Derfor er det mulig at arbeidet må utføres etappevis, sier Hesjedal.

Dårlig forfatning

Trappene lengre nede i Vestre Torggate har lenge vært skrøpelige. I vinter var den høyre siden, sett nedenfra, stengt i lengre tid med to store steiner, gule skilt og røde og hvite bånd. I dag står den ene sperresteinen igjen, men det er fritt frem å gå trappene. Ovenfra står det et skilt med "Fortau stengt". Årsaken til stengingen er løse trinn og svake heller. Trappene på motsatt side er i litt bedre forfatning, men også de er skrøpelige.

— Det er rett og slett flaut at ett av byens hovedløp ser ut som dette, sa Frode Qvale i områdets velforening til BT i februar.

Siden da er ingenting skjedd.

— Oppgraderingen burde ha vært foretatt for lenge siden. Trappene er et trist syn for alle turistene som går til topps for å ta bilder. Vi har gjentatte ganger vært i kontakt med kommunen, men arbeidet er hele tiden blitt utsatt. Vi ser virkelig frem til at noe skjer, sier Qvale.

— Akkurat nå har vi vår fulle hyre med å sette trappene på Fjellsiden i stand. De er i enda dårligere forfatning. Mest sannsynlig kommer vi ikke til å gjøre noe med Johanneskirketrappene før den planlagte oppgraderingen til Grønn etat. Det blir feil om vi legger mye arbeid ned i disse trappene nå, men vi har selvsagt en dialog med Grønn etat, sier samferdselsdirektør Atle Kleppe.

— Men sperringene er delvis fjernet?

— Det er vanskelig å holde trappene helt stengt. Det må være tilkomst til eiendommene, sier Kleppe.

Fra gate til plass

Om trappeplanene skriver Grønn etat følgende i et brev til Bergen Kirkelige Fellesråd: "Målet med fornyelsen er å utforme et byrom av høy kvalitet i form av et trappeanlegg i hele gaterommets bredde. Byrommet skal være egnet for gjennomgang og fungere som adkomst for naboene, men skal også invitere til å sette seg ned og nyte utsikten, og for ulike aktiviteter".

Gaten mellom trappene, noen meter av Rosenberggaten, skal også fornyes. Områdets karakter skal endres fra gate til plass. Sitteelementer skal utplasseres, og kunst kan bli en del av byrommet. Gatedekket skal endres og kjørebanen snevres inn.

— Gaten skal fortsatt være åpen for gjennomkjøring, understreker Rune Hesjedal.

Samferdselsetaten skal for øvrig fornye hele Rosenberggaten i forkant av trappeprosjektet.

Hva synes du om planene? Bruk kommentarfeltet .

VERST NEDERST: De nederste trappene er verst. Her kan det komme nye trapper i full gatebredde.
JAN M. LILLEBØ