Målet er at det skal være 20 prosent menn i norske barnehager. Men i Bergen var kun 12 prosent av de barnehageansatte menn i fjor.

— De siste årene har det vært en nedgang i andelen menn som jobber i barnehager. Det at vi går i feil retning, gjør at vi må være villige til å ta i bruk kraftigere virkemidler for å nå målsetningen, sier Harald Victor Hove (H), byråd for barnehage og skole .

- Handler om kvalitet

Han understreker at det ikke dreier seg om en likestillingskamp.

— Det handler om kvailtet. Skal vi ha barnehager av høy kvalitet, må barna møte både kompetente menn og kvinner. Barnehager hvor barn kun møter kvinner, eller om det hadde vært kun menn, leverer ikke fullgod kvalitet. Derfor må vi gjøre noe med dette, sier han.

Byrådet har satt opp en liste med tiltak som skal få flere menn inn i barnehagene.

— Krast virkemiddel

En egen koordinator og formalisert samarbeid med Høgskolen i Bergen er noe av det som skal hjelpe. I tillegg skal ungdomsskolegutter tilbys sommerjobb i barnehager og det skal velges egne ressursbarnehager for menn i alle bydeler.

I tillegg tror Høyrerbyråden at kvotering må til for å få opp andelen menn. Han foreslår derfor å innføre moderatkvotering av menn i styrerstillinger.

— Det er et krast virkemiddel til å være et borgerlig byråd, men det må til, sier Hove.

Forslagene kommer frem i byrådets Kvalitetsutviklingsplan for barnehagene.

Tror på kvotering

- Hvorfor skal menn kvoteres inn som styrere?

— Det er en høyere andel menn i styrerstillinger enn generelt i barnehager, sånn sett kan du si vi har kommet langt nok med styrernivå. Men det å ha mannlige styrere har noe å si for hvem som ansettes. Skal du få gjort noe med den ordentlige utfordringen, som er å ansette menn som har direkte med barna å gjøre, må det også gjøres noe med styrernivået, sier barnehagebyråden.

Han tror moderat kvotering til styrerstillinger, vil avle flere mannlige ansatte. I tillegg blir det obligatorisk innkalling av alle kvalifisertemannlige søkere til barnehagestillinger i Bergen.

— Det å bli kalt inn til intervju gir en vesentlig større sannsynlighet for at du blir vurdert til stillingen, sier Hove.

Mener lønn spiller inn

Leder Bjarne Mohn Olsvold i Utdanningsforbundet i Bergen er enig med Hove i at det er viktig å jobbe for å få flere menn inn i barnehagen. Men han synes det viktigste virkemiddelet mangler på listen.

— Hvis samfunnet og politikerne ønsker flere menn i barnehagene, er det viktig å øke lønnen for førskolelærere opp til det andre høgskoleutdannete grupper har, sier Olsvold.

Han viser til at førskolelæreryrket er blant de yrkene der du får dårligst igjen lønnsmessig for høgskoleutdannelsen.

— Vi vet at menn i større grad enn kvinner velger yrke etter lønn. Det er kjent at førskolelæreryrket er et yrke der du ikke tjener spesielt bra, og det spiller inn på ungdommers yrkesvalg, sier han.

Tror ikke på kvotering

Olsvold tror likevel en del av tiltakene på byrådets liste kan ha noe for seg. Men kvotering av menn i styrerroller har han ikke noen tro på.

— Det er ikke et godt tiltak. En større andel menn som jobber i barnehager blir styrere enn kvinner. Det er ikke det å rekruttere menn inn i styrerstillinger som er viktig, det har man ikke så store utfordringer med, sier han.

Han tror at grunnen til at det er så få menn i barnehagene handler om både lønn og tradisjon.

Vil ha mangfold

— Det er et kvinnedominert yrke, og det er vanskeligere å rekruttere menn til yrker der det er en stor andel kvinner, sier han.

- Hvorfor er det viktig å få flere menn inn i barnehagene?

— Stort sett alle barn går i barnehage fra de er ett år gamle. De må ha både mannlige og kvinnelige rollemodeller i barnehagene, det er kjempeviktig. De små guttene må ha menn å se opp til i barnehagene. For barna har det stor verdi å ha mangfold representert blant voksne, innen både kjønn og alder, sier han.

Vil ha guttene inn tidlig

Barnehagebyråden vil ikke være med på at lønn har avgjørende betydning.

— Jeg synes det er litt nedvurdering av menn. Jeg kjenner meg til dels igjen i at på videregående var vi gutta mer opptatt av jobber som ga høy avlønning, men når man har gjort valg på utdanningssiden, utjevner den forskjellen seg. Jeg tror jobben er viktigst, og tror flere menn hadde valgt barnehage hvis de hadde fått oppleve det som en reell arbeidsplass, sier han.

Hove mener derfor det vil hjelpe om gutter får prøve seg i barnehage allerede mens de går på ungdomsskolen.

— Mye av formeningen om hva slags yrke som vil passe, formes tidlig. Vi må vise at barnehage kan være et alternativ, mange tenker kanskje ikke på det i det hele tatt.

Hva skal til for å få flere menn inn i barnehagene? Si din mening her: