— Nå kan vi snakke om nivået på barnehagene i Bergen, ikke bare de kommunale barnehagene i Bergen, sier en fornøyd Harald Victor Hove, byråd for barnehage og skole.

Torsdag formiddag signerte byråden og syv private barnehageaktører en intensjonsavtale om kvalitetsutvikling og helhet i læringsløpet i nesten alle byens barnehager. Avtalen, som er et samarbeid mellom kommunen og barnehageaktørene Akasia, Espira, Helse Bergen, Kanvas, Kidsa, Private barnehagers landsforbund og Studentsamskipnaden i Bergen, omfatter 15400 barnehagebarn - eller 99 prosent av byens barnehager.

Mange aktører, en skole

Felles kompetanseutviklingstiltak, felles brukerundersøkelse og kompetansekartlegging med utgangspunkt i kommunens rammeplan er stikkord i samarbeidet.

Slik ønsker byråden å unngå at det blir et kvalitetsskille i barnehagene, og at barna stiller med et tilnærmet likt i kunnskapsnivå til skolestart.

— Nå handler det ikke lenger bare om å ha barnehageplass, men hva slags barnehageplass det er. Det er mange forskjellige aktører i barnehagesektoren, men barna møter en skole når de begynner i førsteklasse, sier Hove.

Hove ønsker at barnehagene skal videreutvikle seg i fellesskap.

— Det er en sektor med et mangfold av aktører. Det er unikt at man forplikter seg sammen, og gjennom undersøkelsen får vi hørt røsten til alle foreldre, som lar oss få vite hvordan barnehagene kan bli bedre, sier han.

Språk, matte og relasjoner

Det er spesielt innenfor områdene språk, relasjonskompetanse og matematisk kompetanse at man ønsker å styrke kompetansen både til barn og voksne i barnehagene.

— Det er eierne som bestemmer hvordan samarbeidet skal være. Dette er et spleiselag som alle tjener på, men vi må være enige om det vi gjør, sier Hove.

Planen inkluderer 99 prosent av byens barnehager. Den siste prosenten som ikke deltar, er hovedsaklig mindre barnehager.

— Vi har et stort ambisjonsnivå, men ikke alle har anledning til eller interesse av å være med, sier Hove.

Tina Åsgård i SV er positiv til at man ønsker å heve kvaliteten, men krever at de private er med på å betale kompetanseutviklingen.

— Det er noen som tjener mye på barnehagedrift i Bergen. Økt kvalitet er noe vi alle ønsker, og flere faglærte i private og kommunale barnehager hadde vært suverent, sier hun.

Mer for pengene

Barnehagekjeden Espira har allerede et eget konsept for læring, men signerte likevel avtalen torsdag.

— Espira har fokus på kvalitet og på å fylle barnehagen med innhold. Vi vil gi det beste tilbudet til våre barn, og derfor er vi med på dette. Vi har et eget pedagogisk konsept, "Lekespira", som består av syv deler, og blant annet tar for seg tall og språk. I tillegg har vi et eget program for de som går siste året i barnehagen og skal begynne på skolen, sier administrerende direktør Marit Lambrechts.

Kjetil Hopen, daglig leder i PBL i Bergen, har tro på avtalen.

— Dette er en spennende måte å jobbe på, og har vært en lang prosess. Til nå har vi sett på de private barnehagene mot de kommunale, men med dette kan man også måle seg mot nabobarnehagen. Det er vanskelig å gjøre dette på egen hånd, og nå får vi mer for en billigere penge, sier han.