– Det kommer til å være sånn at en samlet miljøbevegelse er på vår side. De har ikke like mye penger som motparten, men mye kunnskap og muligheten til å mobilisere, sa SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen i talen sin.

I talen slo Halvorsen fast at saken om oljeboring i Lofoten og Vesterålen blir en av de viktigste for SV frem til valget.

– Mange mennesker er enige med oss i at vi ikke kan åpne Lofoten og Vesterålen for oljevirksomhet. Denne kampen skal vi vinne, sa Halvorsen.

Ifølge SV-lederen har de sterkeste dragkampene i regjeringen handlet om klima. Hun vil ikke stille noe ultimatum i forhold til oljeleting, men understreker hvor viktig saken er for SV.

– Det går ikke an å si det sterkere enn det jeg sa nå, uttalte hun til pressen etterpå.

Les også: Bellona er fornøyd

10 milliarder kroner til miljø

Da hun innledet på partiets landsmøte torsdag, avslørte hun at regjeringen om kort tid vil legge fram en stortingsmelding der man tar til orde for at Oljefondet mer systematisk skal investere i miljøteknologi. Miljøinvesteringsprogrammet skal være på 10 milliarder kroner.

– Det blir et mer aktivt fond som skal investere for å være med på å løse den neste store krisen vi står overfor. Vi skal investere i noe som er lønnsomt og miljøvennlig for fremtiden. I dag er alt nytt om klima dårlig nytt. Men jeg er optimist.

Hun gikk deretter videre til å blant annet å snakke om NTP og jernbanesatsingen.

– Jernbanesatsingen er den største siden Bergensbanen, slo hun fast.

Oppgjør med høyresiden

SV-lederen tok ellers i landsmøtetalen et oppgjør med høyresiden

– Valget dreier seg om å styrke forsvaret mot markedets makt, slo hun fast. Hun advarte mot høyresiden som etter hennes mening vil tappe fellesskapet for store ressurser ved skattelettelser for rikeste.

Finansministeren ga et spark til finanspolitikken til FrP, og viste til Gjermund Hagesæthers uttalelser.

– Han mener at krisen viser at markedet korrigerer seg selv. Det gjør han mens kapitalistene står og skraper på døren til staten.

– Markedsfundalismen har spilt fallitt. Vi er ved et tidsskille. Det er vi som må meisle ut veien videre, sa hun.

Les også: — På tide at FrP kommer seg ut av bakevjen

Ut av Afghanistan

Landsmøtet kommer også til å gå inn for at Norge skal trekke seg ut av den NATO-ledede ISAF-styrken i Afghanistan selv om de to andre regjeringspartiene mener noe annet.

– Jeg er overbevist om at strategien i Afghanistan er feil. Det er mange eksempler på at den ikke lykkes og at den bare fører til at Taliban styrker seg, sier SV-lederen.

Hun mener at den eneste løsningen er å øke den humanitære bistanden og snakke med fienden, nemlig Taliban.

Selv om NATO fortsetter med sitt militære engasjement, mener Halvorsen at Norge må foreta en ensidig uttrekning av sine styrker.

Blankpusset profil

Halvorsen gjorde det klart at SV ønsker en ny trepartiregjering. Spørsmål om det er mulig med en rødgrønn regjering selv om flertallet går tapt, er hun lite villig til å diskutere.

– En slik situasjon må drøftes med landsstyret. Det har med styrkeforholdet mellom de tre partiene å gjøre, med stortingssammensetning og muligheten til å få politisk gjennomslag. Jeg vil ikke bruke krefter på å diskutere hva som skal skje etter valget. Nå skal alle krefter brukes på å vinne valget, sier hun.

Fram til valget skal hun blankpusse SV-profilen.

– Det handler i første rekke om å stå imot markedskreftene og bevare den norske velferdsmodellen. Det handler om klima, likelønn og unger, sier hun.

– Velgerne skal vite hva de får dersom SV gjør et godt valg. Vi trenger ikke å bevise at vi kan samarbeide med andre. Vi har klart å gjennomføre mange av våre saker. Det viktigste er at SV gjør et godt valg. Med 8,8 prosent i 2005 har vi kommet så langt vi har gjort. Med større oppslutning vil vi komme lenger, avslutter SV-lederen.

Stolt over barnehagesatsing

Ifølge Halvorsen er barnehagesatsingen en av de største seirene til SV i regjering.

– Jeg er veldig stolt over det vi har fått til angående barnehager, sa Halvorsen.

– Jeg var at mange av syntes det var slitsomt at jeg var så stor i kjeften på barnehagesaken. Men det er når vi er store i kjeften at vi strekker oss og får det til.

SV-lederen var klar på at partiet skal få til mange flere ting i fremtiden. En viktig sak blir likelønn for kvinner og menn.

– Kvinner tjener i dag 80 prosent av menns timelønn. Det er ingen mening i at dette skal få vare i tiår på tiår til. Det er ingen rimelighet i at verdien på kvinners arbeid, som i stor grad dreier seg om å vokte unger og ta vare på eldre mennesker, skal være blant det dårligst betale arbeidet.

Les også: - SV må heve blikket

Saken oppdateres - bt.no følger landsmøtet

Hva mener du om oljeboring i Lofoten? Si din mening.

Mathiesen, Tor Erik H.