• Vi kan ikke gi oss før vi har fått en avtale, sier Hassan Ali på Espeland Bilrekvisitasenter. De ansatte er lettet over at det nå blir forhandlinger om en tariffavtale.

— Stemningen er bra. Alle de ansatte er fornøyde med dette. Nå må vi bare sikre våre rettigheter. Vi kan ikke risikere at dette bare ender med en avisartikkel. Vi ønsket egentlig ikke å stå frem, men har vært nødt til det for å nå våre mål.

Han reagerer på uttalelsene fra innehaver Marit Helen Sæløen om at de ansatte langt på vei selv må ta ansvar for at de ikke tjener mer.

— Vi jobber hardt og effektivt. Inntektene til Marit i 2004 på over en million kroner viser at hun har tjent gode penger på vår arbeidsinnsats.

Fagforeningssekretær Jørn Eggum ser også frem til å sikre de ansatte en tariffavtale.

— De ansatte får ordnede lønns- og arbeidsforhold. Det vil gi dem en lønn lik andre i bransjen. Timelønnen vil havne på rundt 115 kroner, i tillegg skal det forhandles om bonusordninger. Dette kan også fungere som en gulrot for bedriften, sier Eggum.

De ansatte skal sikres sykepenger og tillegg for helgearbeid og overtid. Eggum understreker at en tariffavtale også vil være til fordel for arbeidsgiver.

— Vi skal være bidragsytere til å få en velfungerende verkstedklubb. Vi vil være behjelpelige overfor bedriften med utforming av en arbeidskontrakt som sikrer de ansatte. Samtidig kan vi lage en stillingsinstruks med krav til de ansatte om arbeidstid og liknende.