Mannen har oppholdt seg ulovlig i Norge i over fire år, og skal nå sendes til Libanon. Politiet mener 32-åringen må holdes i varetekt frem til avreise, og har fått medhold av Gulating lagmannsrett.

Mannens forsvarer, advokat Kaj Wigum, mener det er galt å varetektsfengsle palestineren.

– Riktignok har han oppholdt seg ulovlig i landet, men han har ikke gjort noe for å skjule seg. Han har hatt arbeid og fast bosted, og har hatt kontakt med politiet ved at han har søkt om arbeidstillatelse. Det er ingenting som tyder på at han vil gjemme seg, og han burde derfor ikke vært fengslet, mener Wigum.

Bergen tingrett ga først 32-åringen medhold, men politiet påkjærte kjennelsen. Nå har lagmannsretten besluttet at mannen skal fengsles.

Retten legger vekt på at mannen har vært klar over at han har oppholdt seg ulovlig i Norge, og at han har neglisjert bortvisningsvedtaket. Dommerne mener derfor det ikke er urimelig å varetektsfengsle 32-åringen.

– Det er vanskelig å skjønne hvorfor det har gått så lang tid å sette bortvisningsvedtaket ut i livet. I løpet av disse årene har han etablert seg med både arbeid og bolig. Det er unødig brutalt å frata ham muligheten til å forberede avreisen og ta farvel med sine venner, mener Wigum.