Utekontakten i Bergen og Stiftelsen Bergensklinikkene skal nå kartlegge bruken — og konsekvensene - av disse rusmidlene.

— Kartleggingen vil på kort tid gi oss et godt bilde av situasjonen i Bergen og gjøre oss i stand til å handle raskt, sier leder for Utekontakten i Bergen, Else Kristin Utne Berg.

BT skrev i går om Irmelin Wallem, som nettopp har mistet sønnen sin. Den unge mannen døde etter å ha brukt GHB på en fest.

Trenger mer kunnskap

Rusovervåkingssystemet Føre Var har avdekket en økning i bruken av stoffene. I løpet av noen uker skal et team på seks personer intervjue ulike ungdomsmiljøer, organisasjoner og etater som er berørt.

Undersøkelsen har som mål å avdekke hvilke miljøer som bruker stoffene, hvilket omfang det har og hvilke konsekvenser det har for dem som bruker det. I tillegg skal man undersøke hvilke utfordringer hjelpetjenestene får i møte med disse nye rusmidlene.

Utekontakten har de siste årene hatt flere hurtigkartlegginger, etter metoden Hurtig Kartlegging og Handling (HKH). Den er utviklet sammen med Bergensklinikkene.

Kartleggingen og en tiltaksplan skal være ferdig 18.mars.

— GBL må på narkolisten

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen mener det er bekymringsfullt at GBL ikke anses som omfattet av narkotikalisten.

— Slik jeg sa til helsebyråden i Bergen, har vi nå tatt denne saken opp med Legemiddelverket. De har arbeidet med saken, og vil i løpet de neste tre ukene sende på høring et forslag om å føre GBL og en noen andre stoffer opp på narkotikalisten. Det vil bli satt en kort høringsfrist, sier Strøm-Erichsen.

Hva synes du må gjøres for å få slutt på bruken av GHB og GBL?