Veggene i tunnelen kalkes hvite 3,5 meter opp. Det er en spesiell hvit sementblanding som sprøytes på tunnelveggen.

— Arnanipatunnelen er så godt som ferdig hvitkalket. Det er også Takvamtunnelen, Tiråstunnelen på Osterøysiden og de to Songstadtunnelen, sier prosjektleder for drift– og vedlikehold av tunnelen, Karsten Epland i Statens vegvesen, til bt.no.

— Skal dere hvite alle tunnelene opp mot Voss?

— Nei, det arbeidet vi gjør er innenfor Bergen distrikt. I vårt distrikt kommer de fleste eldre tunneler til å bli hvitkalket.

Hvitkalkingen gjøres for å bedre trafikksikkerheten. Epland forteller at det gir bedre lys og at det også gjør det lettere å holde tunnelen reine, fordi overflaten blir glatt. Reaksjonen de har fått så langt har bare vært positive.

Arbeidet utføres av dem som har vedlikeholdskontraktene i tunnelene, og det er Mesta.

Lesernes kommentarer:

Tunneler, tohjulinger og balanse.

Det meldes om mange ”uforklarlige” ulykker med motorsyklister i tunneler. Høy fart kan være årsak til noen ulykker, plutselig tildugging av hjelmvisir eller kjørebriller kan være en annen.

Men viktigste årsak til tunnelulykker med motorsykkel tror jeg er balanseproblemet. I mørke tunneler med dårlig eller intet lys mister føreren mye av synskontakten med vegbane og tunnelvegger. Uten slik referanse vet faktisk ikke føreren om han svinger til venstre eller høyre eller kjører bent fram.

Det er en svært ubehagelig opplevelse, og oppstår oftest i tunnelens begynnelse, før øynene tilpasser seg mørket. En sykkel styrer mot det føreren ser på, og når føreren ikke ser noe, blir det lett vingling. På en sykkel merkes ikke moderat sving da føreren fortsatt er i lodd med sykkelen.

Enkle tiltak hjelper stort. Ved å sprøytemale nederste del av tunnelveggen hvit, vil denne reflektere nok lys fra motorsykkelen og gi god hjelp til føreren. Dette er gjort i noen tunneler, og det fungerer veldig bra. Andre tiltak som kan hjelpe er merking/skilting av tunneler med dårligere belysning enn hva som ellers preger en vegstrekning og refleksstenger ved vegskulder, skriver Helge Mikkelsen

FLERE ULYKKER: Takplater har flere ganger løsnet i Arnanipatunnelen. Det har også vært flere alvorlige trafikkulykker i denne tunnelen. For å bedre trafikksikkerhetn er nå tunnelveggene hvitkalket.
ØRJAN DEISZ
Bergens Tidende