Rådgiver Per Wårdal ved byrådsavdeling for helse— og omsorg sier at det er helt individuelt og opp til den enkelte beboer å bestemme hvilke tjenester som ytes i hvert enkelt tilfelle.

— Vi har ingen «vekterordning» i den forstand at vi driver rutinemessig overvåking eller sjekker daglig eller ukentlig hvordan det står til med beboeren, sier Wårdal.

— Hvis vi har avtalt besøk til faste tider og vedkommende ikke lukker opp, har vi derimot klare rutiner for hvordan situasjonen skal håndteres, sier Wårdal.