Veien til et meningsfylt sosialt liv for metadonbrukerne kalles «Aktiv Fritid» og tar sikte på gi brukere av metadon og subutex en sunn og mer meningsfylt fritid.

— Ensomhet er et stort problem for mange tidligere narkomane. Prosjektet vårt skal hjelpe metadonbrukere med å tilegne seg sosiale ferdigheter og komme i kontakt med folk, sier prosjektkoordinator Øyvind Stang i Hordaland Røde Kors.

Brukerne bestemmer

Pilotprosjektet er et samarbeid mellom Bergen og Hordaland Røde Kors, Bergen kommune, Metadonklinikken og to metadonbrukere. Ifølge prosjektleder Torill Holgersen er har det aldri vært prøvd ut noe liknende her i landet.

Når prosjektet starter i begynnelsen av mai, skal 10-15 frivillige være med de tidligere narkomane og arrangere aktiviteter sammen med dem.

— Det kan være alt fra en tur på Fløien, i teateret eller på et treningssenter. Brukerne er de som bestemmer hva vi skal gjøre. Håpet er at vi kan fungere sammen som en stor vennegjeng hvor ingen skal kunne se forskjell på metadonbrukerne og de frivillige, sier Stang. Brosjyrer om tilbudet vil bli lagt ut blant annet på Metadonklinikken og byens sosialkontorer.

- Fortiden et sosialt hinder

Konsulent Sylvia Henne ved Metadonklinikken i Bergen er en av dem som skal sitte i styringsgruppen for prosjektet. Hun er full av lovord om det nye tiltaket.

— Dette er noe som metadonbrukerne virkelig trenger. De føler ofte sine gamle narkoproblemer som et hinder når de skal knytte nye kontakter, men her ligger alt til rette for at de skal kunne bli inkludert uten å måtte stå til rette for fortiden sin, sier Helle.

Trenger flere frivillige

Finansieringen av «Aktiv Fritid» er på det nærmeste i boks. Røde Kors er den største bidragsyteren, og også næringslivet har bidratt med en god slump penger.

— Vi har i tillegg søkt om 40.000 kroner fra kommunen. Signalene derfra er gode, så vi håper det beste, sier prosjektleder Torill Holgersen.

Hun er ansatt i en 30 prosents stilling og er med det prosjektets eneste lønnede medarbeider. Resten baserer seg på frivillige. Foreløpig har det meldt seg syv frivillige til prosjektet. Styringsgruppen håper flere melde vil melde sin interesse.

— Vi trenger flere voksne folk med allsidige interesser. De helt unge har vi allerede sugd tak i, men vi er glade for alle som tar kontakt, sier Irmelin Bødtker Christensen i Bergen Røde Kors.

SOSIAL DRAHJELP: Røde Kors er spent på hvilken mottakelse prosjektet «Aktiv Fritid» vil få blant metadonbrukerne i Bergen. - Tilbakemeldingene så langt er gode, sier prosjektleder Torill Holgersen og Irmelin Bødtker Christensen i Bergen Røde Kors.
FOTO: ROAR CHRISTIANSEN