Til enhver tid venter 230 av kvinnene som jobber i Bergen kommune barn. En av dem er Tale Nesmann Berntsen, gravid i sjette måned.

– Jeg sitter mye stille på jobb og får ganske vondt i ryggen, sier rådgiveren på bystyrekontoret.

Graviditet øker sannsynligheten for sykefravær. 60 prosent av alle yrkesaktive kvinner blir borte fra jobben i løpet av svangerskapet.

Les også: Meyers medisin uten virkning

Fraværet får store konsekvenser for en kvinnearbeidsplass som Bergen kommune. Nå gir finansbyråd Christine B. Meyer jobben med å få ned statistikken til en jordmor.

Det enkleste er ofte nok

Å kunne komme litt senere i perioder med morgenkvalme. Slippe tunge løft. Ta oftere pauser. En ny og bedre stol for ryggen. Enkle tiltak er ofte nok, viser «Friske gravide i jobb», et tidligere samarbeidsprosjekt mellom NAV Arbeidslivsenter og Bergen kommune.

Undersøkelsen viser at ved tilrettelegging kan gravide stå inntil fem uker lenger i jobb. Dette blir den viktigste arbeidsoppgaven til jordmor Birte Hellen, når hun begynner på jobb i Bergen kommune i februar neste år.

– For den gravide er det viktig å bli sett og verdsatt. Det er også viktig at hun blir tatt med på råd om hvilke tiltak som kan gjøre det lettere å jobbe, sier Hellen.

Å kartlegge behov gjennom trekantsamtaler mellom jordmor, den gravide og nærmeste leder er et viktig verktøy for å finne gode, trygge løsninger.

– At arbeidsgiveren strekker seg for å beholde den gravide på jobb er motiverende, selv om det kan være tunge og slitsomme dager innimellom.

– Er du også parat til å forløse ansatte i arbeidstiden?

– Jeg håper jeg slipper. Gravide skal jo ut i svangerskapspermisjon tre uker før termin, men må jeg, så må jeg!

– Brukerne er vinnerne

En av byrådens uttalte ambisjoner er å senke sykefraværet i Bergen kommune. Meyer er ikke i tvil om at en egen jordmorstilling vil være effektivt.

– All fornuft tilsier at tiltaket er viktig. Økonomisk er jeg ikke i tvil om at dette vil lønne seg for kommunen, sier Meyer, som vil bort fra enten/eller-tenkningen i arbeidslivet.

– Gravide må ikke nødvendigvis være på jobb syv og en halv time hver dag. Det er viktigere å ha dem litt på jobb enn helt borte, sier Meyer.

– Vi ønsker å ta bedre vare på de ressursene vi har, og har behov for å ha gravide arbeidstakere på jobb.

Og vinnerne, dersom flere gravide står i jobb lenger? Først og fremst brukerne, svarer Meyer.

– Er mange ansatte borte fra jobb, får ikke brukerne de tjenestene de har krav på fra Bergen kommune. Dessuten tror jeg ikke at vi klarer å møte veksten innenfor helse og omsorgssektoren uten å få ned sykefraværet.

Hva mener du bør gjøres for å unngå at gravide blir sykemeldt?

Si din mening i kommentarfeltet under.

Knut Strand