TURID KJETLAND

— Det er svært viktig for oss å bedre sikkerheten etter den siste tidens hendelser og ulykker, sier markeds-og-informasjonssjef i Gaia Trafikk, Nicolay Leganger. Han sikter blant annet til en nesten-ulykke mandag denne uken, da en barnevogn med en ettåring ble klemt fast i døren på en Gaia-buss på Paradis. Og i januar fikk Eli Valheim hånden i klem i døren på en Gaia-buss. Bussen begynte å kjøre og hun ble slept etter bussen atskillige meter.

— Med det nye sikkerhetssystemet vil det være umulig å sette bussen i bevegelse så lenge dørene er åpne. De åpne dørene aktiverer automatisk bremsene på bussen, forklarer Leganger. En annen del av det nye sikkerhetssystemet gjør at dørene åpner seg igjen hvis noe som er bredere enn 8 cm kommer mellom dem. Dermed kan ikke lenger f.eks en barnevogn eller en voksen person komme i klem. - Men et smalt håndledd kan nok fortsatt bli hengende fast, medgir Leganger.

Det nye sikkerhetssystemet er allerede installert i Gaias seks nye trolleybusser og i ni gassbusser. I vår skal altså til sammen 83 busser få installert de nye dørbremsene, i første rekke på bakdørene, som sjåføren har dårligst sikt til. Men fortsatt vil rundt 257 busser kjøre rundt uten dørbremser.

— Skal ikke dette systemet innføres på alle Gaias busser?

— Alle nye busser kjøpt inn etter 1. april vil få dørbremser. En del busser utrangeres, en del brukes lite. Men vi regner med å få dette installert på flere busser etter hvert, sier Nicolay Leganger.