Det var liten storm og seks meters bølgehøyde i området da «Server» grunnstøtte utenfor Fedje i januar 2007. Nå kan et nytt prøveprosjekt gjøre sikkerheten på havet bedre.

En værvarslingsbøye, som er plassert i åpent farvann rett vest for Fedje, måler vindretning og vindstyrke, sikt, bølgehøyde og strøm på flere nivåer under havoverflaten. Informasjonen sendes «live» til skip i området, men krever at skipene har oppdaterte elektroniske kart.

— At informasjonen sendes ut i samtid er nytt. Vi ønsker å teste ut systemet, og har valgt Fedje fordi farvannet her er veldig værutstatt. Hvis dette viser seg å være vellykket, kan bøyen bli et viktig verktøy for å bistå skipstrafikken og forhindre ulykker, sier informasjonsrådgiver Anne Grethe Nilsen i Kystverket.

Kystverket har ansvaret for den nasjonale bølge- og strømvarslingstjenesten. Bøyeprosjektet skjer i samarbeid med Aanderaa Data Instruments AS.

— Kystverket har opsjon på driften av bøyen dersom prosjektet får betydning for skipenes sikkerhet i området, sier Nilsen.

Dette avhenger imidlertid av tilgjengelige midler i neste års statsbudsjett.

I fjor registrerte Kystverket rundt 47.000 skipsbevegelser i området rundt Fedje trafikksentral, fra Hjeltefjorden i sør til Sognesjøen i nord. Tallet inkluderer blant annet tankskip, lasteskip, cruiseskip og fergetrafikk.