Overgrepet skal ha skjedd om morgenen 24. august 2006.

Ifølge tiltalen skal mannen ha utført en handling som sidestilles med voldtekt. Offeret var ute av stand til å sette seg til motverge på grunn av beruselse og søvn, mener statsadvokaten i Hordaland.

Nordhordland tingrett skal behandle saken.