Den tiltalte er tidligere daglig leder av et spillentrepenørselskap i Bergen. Ifølge tiltalen skal han i 1998 han ha unnlatt å betale ut store deler av overskuddet fra automatene, slik loven foreskriver. Seks lag eller organisasjoner skal ha gått glipp av til sammen drøyt 510.000 kroner.

Avviser anklagene

Den tiltalte har erkjent skyld på et par mindre punkter i tiltalebeslutningen, men stiller seg uforstående til hovedpunktene i tiltalebeslutningen.

— Jeg avviser dette på det mest bestemte, sier mannen til Bergens Tidende. 45-åringen hevder at han er uskyldig og er glad for at saken nå skal avgjøres i retten.

— Jeg er blitt betraktet som en spedalsk med disse anklagene hengende over meg, sier han.

— Tiltalen baserer seg på bokettersyn som avslørte manglende regnskapsføring, forteller politiadvokat Einar Råen, som mener at saken illustrerer de problemene som tidligere heftet ved automatbransjen.

De seks organisasjonene som skal ha gått glipp av sårt tiltrengte midler er Vadmyra IL, Mathopen IL, Fyllingen Fotball, Landsforeningen for Nakkeslengskadde, Landsforeningen for Løsemiddelskadde og Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke.

Fikk ikke en krone

Sistnevnte skulle ifølge tiltalebeslutningen fått anselige 245.831 kroner utbetalt. De mottok 47.603. Fyllingen Fotball hadde på sin side rett på 111.664 kroner fra automatselskapet i 1998. De ble avspist med 9160. Vadmyra IL fikk ikke en skarve krone utbetalt i 1998, til tross for at de etter politiets mening skulle fått 53.000 kroner inn på klubbkontoen. Alt dette ifølge tiltalen.

45-åringen skal ikke bare ha forsynt seg grovt av de frivillige organisasjonenes penger. Mannen skal også ha forfalsket underskriften på avtaler om utsetting av automater. Over 20 tilfeller av dokumentforfalskning er listet opp i tiltalebeslutningen.

Videre må mannen svare for anklager om mangelfull regnskapsføring. I regnskapsåret 1997 skal mannen ha unnlatt å føre over 1,1 millioner kroner i omsetning fra automater. For 2001 skal det også mangle regnskap. Politiet anser både den manglende regnskapsføringen og underslagene som grove.

— Dette er heller ikke anmeldt av organisasjonene. Det er noe politiet selv er kommet frem til, er 45-åringens advokat, Trine Standals kommentar. Hun ønsker for øvrig ikke å kommentere saken.