GARD STEIRO

Møtet skal ha skjedd klokken 2330 den 18. april i fjor. Sammen med en kamerat skal «arkitekten» ha møtt tiltalte nummer to på gatekjøkkenet. Her kan den endelige beslutningen om drapet ha blitt tatt.

Påtalemyndigheten mener at drapet på Øyvind Bjarte Madsen var et bestillingsverk. Den antatte gjerningsmannen hadde bare møtt Madsen en gang før drapsnatten.

Den natten Madsen ble drept hadde han omfattende mobilkontakt med den antatte «arkitekten». Politiet mener at Madsen jobbet som narkokurer for «arkitekten», en fryktet skikkelse i det kriminelle miljøet i Åsane.

Samme natt hadde «arkitekten» flere ganger telefonkontakt med den antatte gjerningsmannen. De to snakket sammen flere ganger før drapstidspunktet.

Ran Påtalemyndigheten mener at Madsen ble drept fordi han hadde arbeidet som narkokurer for hovedmannen. Gjennom etterforskningen er det kommet frem at «arkitekten» skyldte over 300.000 kroner til kriminelle på Østlandet. Påtalemyndigheten mener at det var planlagt at Madsen skulle kjøre til Oslo med penger eller stoff samme dag som han ble drept.

Teorien er at «arkitekten» ranet Madsen, eller ønsket at drapet skulle se ut som et ran. På denne måten skulle han bli kvitt sine gjeldsproblemer.

Flere vitner har forklart seg om denne teorien til politiet. Åsane lensmannskontor mottok også et anoymt brev der ransteorien ble beskrevet i detalj.