Den nybakte pappaen fortalte uoppfordret om det han hadde gjort til en lege ved Sandviken sykehus, ifølge en kjennelse fra Gulating lagmannsrett. 15. januar slo legen alarm og varslet politiet. De rykket ut og pågrep mannen. Han er ikke straffet tidligere.

Han ble varetektsfengslet i to uker. I slutten av januar ble han på ny varetektsfengslet, fordi retten mente det var fare for at han kunne skade barnet igjen. Han anket, og Gulating lagmannsrett slapp ham fri. Retten mente det ikke var fare for at han kunne skade barnet.

— Min klient ble løslatt av lagmannsretten. Utover det ønsker jeg ikke å kommentere saken ytterligere, sier forsvarer Eirik Nåmdal.

Forsvarer Eirik Nåmdal.
MARIT HOMMEDAL

— Går bra med barnet

Ifølge siktelsen skal den nybakte pappaen ha mishandlet jenten under stellesituasjoner da hun bare var noen uker gammel. Dette skal ha skjedd fra i fjor høst frem til 14. januar i år.

Barnet ble underveis behandlet på Barneklinikken for skader, men pappaen skal ha fortsatt mishandlingen da han siden stelte jenten. Moren reagerte på at det var merker på datteren, og spurte faren om dette.

— Det går bra med barnet. Vi etterforsker saken og har foretatt en rekke avhør av flere som står siktede nær, samt helsepersonell, sier politiadvokat Inger-Lise Høyland.

Hun argumenterte for at mannen fortsatt burde være varetektsfengslet på grunn av gjentakelsesfare.

Politiadvokat Inger-Lise Høyland.
Odd E. Nerbø (ARKIV)

Røykt hasj i flere år

Overfor lagmannsretten viste Høyland til at mannen overfor leger ikke viste noen anger, han bagatelliserte handlingene og mente han hadde sonet tilstrekkelig med to ukers varetektsfengsling. Bagatelliseringen skyldes siktedes personlighet og at han hadde røykt hasj over flere år, mener politiet, ifølge kjennelsen.

En overlege ved Sandviken har uttalt at «det er stor sjanse for at siktede vil oppsøke fornærmede og hennes mor dersom han løslates». Legen mener det er fare for at han kan bli voldelig når han blir avvist av moren.

Dette er lagmannsretten uenig i, og viser blant annet til at saken ble kjent fordi mannen fortalte om mishandlingen til legen ved Sandviken.