Gruppelederen for Frp i bystyret synes det er vanskelig å mene noe om hvorfor Ragnhild Stolt-Nielsen (H) kalte inn Gunnar Bakke (Frp) til møte søndag kveld. Resultatet av møtet var at Bakke trakk seg som kulturbyråd.

— Dette er et samarbeidsforhold mellom de to som de må uttale seg om.Woldseth forteller at Frp-gruppen er veldig undrende til det som har skjedd.

— De er triste, og forstår ikke dette. Men mest av alt er de spørrende.

Møtes senere

Klokken 18 skal Frp ha møte. Her skal de diskutere veien videre.

- Hvilke konsekvenser kan dette ha for byrådssamarbeidet?

— Ting er slik de er i dag. Per i dag sitter vi i byråd.

- Får det ringvirkninger?

— Det vet jeg ikke ennå.

Bystyremedlem Helen Kongshavn synes det er helt forferdelig at Bakke har gått av som byråd.

— Dette kom som en flodbølge på oss. Det er trist for mange.

Heller ikke hun vil kommentere hvilke konsekvenser dette får.

Kontroversiell rapport

Etter det BT forstår var en av årsakene bak Bakkes avgang den kontroversielle bybanerapporten som Frp presenterte i forrige uke. Frp fikk Multiconsult til å utrede en bybanetunnel. Bakke var informert om arbeidet, men fortalte ikke byrådsleder Stolt-Nielsen om arbeidet.

Gruppeleder Woldseth var selv med å bestille den rapporten.

— Jeg står for det jeg har gjort. Det var et ønske om å verifisere en idé vi hadde. Lot dette seg gjøre? Vi ville ikke gå ut og kjempe for en tunnelløsning det var usikkerhet rundt.

Opprinnelig skulle Woldseth selv fronte denne saken, men han ble forhindret.

— Så gikk Eiler (Macody Lund, lokallagsleder) ut med dette. Og det kunne kanskje vært gjort på en annen måte. Rapporten skulle jo distribueres til byrådet med den gang. Men det ble en liten unntakstilstand.

- Hva tenker du om at dette kan ha ført til Bakkes avgang?

— Det er vanskelig å si noe om nå.

Leder for Bergen Frp, Eiler Macody Lund, sier de ikke har satt en agenda for møtet senere i dag.

— Det blir et orienteringsmøte, og et diskusjonsmøte. Vi vil se fremover nå, sier han.

Hinsides alle regler

SVs gruppeleder, Oddny Miljeteig, er ikke overrasket over utviklingen.

— Hvis det er rett som dere skriver, at Bakke kjente til om en rapport i en sak i bybanesaken, som er så viktig for byrådet, og denne rapporten konkurrer mot byrådet, uten å fortelle det, så går det bare ikke. Det er hinsides alle parlamentariske spilleregler. Jeg tror ikke jeg kommer på noen parallelle saker.

Hun mener denne konflikten har bygget seg opp over tid.

— Monica Mæland satte jo i sin tid Gunnar Bakke på en uriaspost, ved å overlate kulturpolitikken til Frp. Det har ikke troverdighet. En av de fremste representantene for kulturen i Bergen er dem som har gjort opp budsjettene sine tidligere ved å selge unna kommunal kunst.