Det er i hvert fall målet til byrådet, som i budsjettet legger opp til betraktelig flere kvinnelige ledere på det såkalte «1»-nivået i kommunen.

Likestillingsbiten i budsjettet inneholder også en standard programforpliktelse om å jevne ut lønnsforskjellene.