Deter TV 2 som melder dette onsdag kveld.

Seks dømt

Isaken, kalt «sigøyner-saken», ble seks rumenere idømt totalt 15 og et halvt åri fengsel for grov menneskehandel.

IfølgeTV 2 skal den løslatte rumeneren, som ble dømt til tre og et halvt års fengsel, ha sluppetut lenge før straffen var ferdigsonet. Bakgrunnen skal ha vært at advokatenhans kontaktet Bergen fengsel og fortalt at rumenerens sønn var alvorlig skadetetter en ulykke. Derfor måtte faren måtte være til stede for å gi fullmakt tilbehandling av sønnen.

TV2 viser til et brev Hordaland statsadvokatembeter har sendt til fengselet, derdet blant annet skal fremgå at «gutten ikke ble innlagt til videreundersøkelser eller behandling».

Fungerendeførstestatsadvokat Gert Johan Kjelby sier til kanalen at løslatelsen «medletthet kunne vært unngått hvis fakta var sjekket».

-Man får en avgjørelse som står i motstrid til detalvor vi mener ligger i saken, det alvoret domstolen har tillagt saken. Og detrokker også ved folks rettsoppfatning, sier Kjelby til TV2.

Til kanalen sier Bergen fengsel, vedleder Eli Sjo, at de ikke føler seg naive.

— Dette ble gjort etter vår vurdering,sammen med advokaten i dette tilfellet og ut fra den knappe tidsrammen vihadde til rådighet, sier Sjo til TV 2.

- Sitter og ler

Til TV 2 sier konstituert statsadvokatRudolf Christoffersen, som også var aktor i «sigøyner-saken», dette om denløslatte rumeneren:

— Jeg har hørt at han nå sitter og lerhjemme i Romania.