OLAV GARVIK

Dette er ikke noen uvanlig fremgangsmåte i forbindelse med nominasjonsarbeidet. I de fleste partier blir foreslåtte kandidater innkalt av nominasjonskomiteene til eksaminasjon. Men det gjelder fortrinnsvis nye kandidater som komitémedlemmene føler behov for å bli mer kjent med.

Ifølge Liv Sæbø Fausa, som er leder i nominasjonskomiteen i Hordaland Venstre, har Lars Sponheim sagt seg villig til å ta turen til Bergen for å møte den bredt sammensatte komiteen om ettermiddagen.

Flere skal på «grillen»

Også flere andre som er aktuelle på de fremste listeplassene er innkalt til tilsvarende «grilling» i ukene som kommer. Det gjelder både stortingsrepresentant May Britt Vihovde, Unge Venstres leder Lars-Henrik Michelsen og trolig Gunn-Vivian Eide.

Etter at lokallagene nå har sendt inn sine forslag om hvem de ønsker på de fremste plassene, ser det ikke ut til at partilederen vil ha nevneverdige problemer med å bli renominert på førsteplassen. 18 av de 21 lagene som har levert innstilling holder på Sponheim.

Bergen ønsker Kjell Alvheim fra Øygarden, Odda May Britt Vihovde og Hordaland Unge Venstre foretrekker Gunn-Vivian Eide aller øverst på listen.

De øvrige seks lokallagene i fylket har ikke hatt prøvenominasjon eller sendt inn forslag på kandidater.

Vihovde på annenplass

Sæbø Fausa opplyser ellers til Bergens Tidende at ni av lokallagene foreslår at Vihovde igjen skal få annenplassen.

Nominasjonskomiteen skal ha sitt siste møte 26. oktober, og vil da levere et fullstendig forslag på hvem som bør stå på venstrelisten.

Sæbø Fausa presiserer for øvrig overfor BT at hun på vegne av komiteen har fått i oppdrag å samtale med flere kandidater som kan eller kunne være aktuelle til førsteplassen. Kjell Alvheim er en av dem. Ifølge en tidligere BT-reportasje kunne det se ut som hun bare har henvendt seg til Alvheim.