— Klagen er kommet fra en person som var nevnt på et av webstedene. Saken skal nå vurderes juridisk, sier informasjonsrådgiver Gunnel Helmers i Datatilsynet.

Tilsynet tok også en rask kikk på nettsidene der dommer Ove Kjell Hole og en rekke andre er presentert med navn og bilder. Det er tvilsomt om dette innholdet omfattes av personopplysningsloven.

— Dommer Hole og andre må eventuelt vurdere om innholdet er injurierende. Da må det politianmeldes, og behandles som eventuelle brudd på straffeloven, sier Helmers.

— Er det brudd med personvernet?

— Det må i så fall en domstol ta stilling til.

Direktør Georg Apenes i Datatilsynet sa til P4 i forrige uke at innholdet på en av de sidene klart var ulovlig.