— Vi har fått i oppgave å vurdere om budsjettene er store nok, og om politiets faglige vurdering er god nok, sier leder Ingelin Killengreen i Politidirektoratet. Oppdragsgiver er Justisdepartementet, og arbeidet skal ifølge Killengreen være utført «relativt raskt». Avviser uforsvarlig sparing I Bergens Tidende i går hevdet professor Torleiv Rognum ved Rettsmedisinsk institutt i Oslo at ett eller to drap trolig blir oversett hvert år på grunn av politiets innsparinger. Etter at politiet i 1992 ble pålagt å betale for obduksjoner selv, har antallet sunket med ca. 30 prosent. Dette er en fare for rettssikkerheten, mener rettsmedisinerne. - Ingen politimester overser drap for å spare penger. Dette skal og må prioriteres, sier Killengreen. - Var ukritisk før Ifølge lederen for politidirektoratet er obduksjoner et gammelt stridstema mellom rettsmedisinerne og politiet. - Tidligere bad politiet om obduksjon ukritisk. Det ble åpenbart foretatt flere obduksjoner enn det var grunnlag for, sier Killengreen. Politiet fikk derfor beskjed fra Justisdepartementet om å være mer kritisk når det gjaldt å kreve dette. Killengreen mener derfor at en reduksjon i obduksjoner på 30 prosent ikke er dramatiske tall. - Ingen fare - En situasjon der en automatisk skal obdusere er ikke riktig. Jeg vil ikke trekke den konklusjon at denne reduksjonen er en fare for rettssikkerheten, sier Killengreen. Hordaland politidistrikt innrømmet i Bergens Tidende i går færre obduksjoner på grunn av sparetiltak. - Budsjettet er sprengt for lenge siden, så vi velger gjerne å la være å obdusere dersom dødsårsaken synes åpenbar. Det må være rom for skjønn i behovsvurderingen, sa politiadvokat Ole Bjørn Mevatne ved Hordaland politidistrikt i gårsdagens BT.