Det var forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) som ba om at utvalget ble satt ned. Utvalget skal ledes av sorenskriver i Sør-Østerdal, Nils Dalseidet.

Granskingsutvalget skal blant annet undersøke om det kan ha forekommet straffbare forhold i forbindelse med konsulentbruken i Forsvaret, særlig innen IKT-området. Den interne kontrollen har avdekket mulige straffbare forhold i kontraktsforhold fra 1995 til 2005 mellom Forsvaret og sju konsulentfirmaer innen IKT-bransjen.

– Ingen er tiltalt eller dømt, men vi må reagere når våre undersøkelser viser at ikke alt er som det skal. Det er viktig at folk har tillit til Forsvaret, sier forsvarsministeren.

Må på bordet

Forsvarssjef Sverre Diesen sier at Forsvaret ikke kan leve med muligheten for at straffbare forhold har funnet sted.

– Dette må bekreftes eller avkreftes, slår han fast.

Han sier det er for tidlig å si noe sikkert om ansatte i Forsvaret har hatt personlig vinning av eventuelle straffbare forhold.

– Det er nettopp slike forhold granskningen skal vise, sier generalen.