Byråd for oppvekst, Hans-Carl Tveit, foreslår at det fra høsten av blir påbudt med minimum to personer i hver barnepark som grunnbemanning.

I høst lover han derfor et tilskudd på 50.000 kroner til barneparkene hvor det kun er én voksen i dag. Barneparker som i dag har mellom 15 og 30 barn og to voksne, vil også kunne søke om samme tilskudd, hvis de har en høy andel barn under tre år.

Tilskuddene kommer som resultat av et tilsyn som Helsevernetaten gjennomførte i 43 kommunale barneparker i høst. Tilsynet hadde fokus på sikkerhet.

– Manglene som ble funnet gjelder særlig to forhold: Barneparkene må få bedret sine rutiner når det gjelder dokumentasjon på godkjent lekeplassutstyr, og de må øke bemanningen, sier Tveit.

I høst var det 805 barn som gikk i barnepark. Tallet synker etter hvert som flere får barnehageplass, men fortsatt er det 39 parker igjen. Stadig større andel av barna er under tre år, noe som krever bedre bemanning.