Det var fylkestinget som i går ettermiddag tilsette Drageset for ein ny åremålsperiode. I vedtaket heiter det at Drageseth har rett til å gå over i ei stilling som rådgjevar i åremålsperioden.

Per Drageset har vore fylkesrådmann i Sogn og Fjordane sidan 1997.