I slutten av september skal en stor ny rundkjøring stå klar i krysset mellom Kanalveien og Minde Allé.

Det har tidligere vært en liten rundkjøring her, men da bybanebyggingen startet ble dette gjort om til lyskryss med forbud mot å svinge både til høyre og venstre.

— Det er en god del trafikk i dette krysset. Flere bruker også Kanalveien i stedet for Fjøsangerveien når det er kø, sier byggeleder Fredrik Flatås i Statens vegvesen.

Rundkjøringen skal etableres litt nord for dagens kryss, og en bygning må rives for å gjøre plass.

Bedre flyt

  • Vi får en bedre trafikkflyt enn både lyskrysset og den gamle rundkjøringen hadde, og bilistene har alle svingemuligheter uansett hvilken vei de kommer fra, sier Flatås.

Etter planen starter byggingen i slutten av mai. I den samme perioden skal det også byttes rør og legges ned rørkulvert i krysset.

— Arbeidet med rørene kompliserer prosjektet litt. Vi har gått grundig gjennom planene for å lage så lite ulempe som mulig for næringslivet og trafikken i byggeperioden, sier byggelederen.

Stengt

Mot slutten av byggeperioden vil likevel deler av Kanalveien bli helt stengt sør for krysset.

— Det er usikkert hvor lenge veien blir stengt, men det kan bli snakk om noen uker. Vi håper å få gjort unna mye i fellesferien.

Det blir gang- og sykkelsti langs det meste av krysset, og to små grøntområder med trær og blomster. Totalt vil prosjektet koste mellom syv og ni millioner kroner.

Hva bør gjøres med trafikken i Bergen? Si din mening.

STENGT: Deler av Kanalveien blir stengt i forbindelse med byggingen (det blå feltet er arbeidsområdet i siste fase).
GRØNT: 17 trær, samt gress og blomster skal plantes ved rundkjøringen (grønne områder på tegningen).