Etter to år med testing blir trolig den norske snøskredvarslingen operativ fra januar. Det blir varsling av stor snøskredfare (nivå 4 og 5) i grovt inndelte regioner over hele landet, og detaljert varsling etter internasjonal standard i 23 mindre områder, blant annet Nordfjord, Sunnfjord, Indre Sogn, Jotunheimen, Voss/Indre Hordaland, Hallingskarvet, Hemsedalsfjella og Røldal og Haukelid.

— I disse områdene vil det ukentlig bli sendt ut kvalifiserte folk for å gjøre observasjoner av snø og snøskred. Her vil vi kunne gi detaljert og stabilt skredvarsel fra nivå én til fem, forteller seksjonsleder Rune V. Engeset i NVE.

Dette er spesielt viktig for turgåere da flest fatale skredulykker skjer ved farenivå 2 og 3. Været gjør det gjerne mulig å ferdes i fjellet, men skred kan fort løses ut av menneskelig aktivitet.

Nye stasjoner

De kommende årene skal det etableres rundt 40 nye, automatiske værstasjoner for å styrke kvaliteten på skredvarslene ytterligere. Mange av stasjonene vil stå på fjellet hvor det i dag er få slike.

— I tillegg til friluftsfolk er det viktig at beredskapsapparatet får god informasjon om skredfaren. De får et bedre grunnlag for å bestemme når veier skal åpnes og stenges, om tog skal holdes tilbake og om hus skal evakueres, sier Engeset.

Skredvarslingen er et samarbeid mellom NVE, Statens vegvesen, Jernbaneverket og Meteorologisk institutt. Disse deler på informasjon og utgifter, men varselet blir også tilgjengelig for publikum blant annet via nettstedene varsom.no og yr.no.

Gammel tradisjon

— Vi har drevet skredvarsling siden 70-tallet, men da uten snømålinger og bare på nivå fire og fem. Dette blir et mye mer nøyaktig varsel, sier regiondirektør Tor Skarslien ved Meteorologisk institutt.

Han sier varslene vil strekke seg én til to dager frem i tid og at de vil oppdateres fire-fem ganger i uken. I tillegg vil skredfaren bli overvåket hver dag av kvalifiserte personer.

— Det er også viktig at turfolk og andre blir mer bevisst på skredfaren.

Vanskelig i Bergen

I Bergen og andre kystnære strøk er det vanlig med sørpeskred.

— Dette kommer også til å inngå i varselet, men det er vanskeligere å vurdere faren for sørpeskred enn med vanlig snø, sier Engeset.

Varslingssystemet som skal være operativt i vinter lages etter samme modell som brukes i Alpene og USA.

- Først i verden

I løpet av 2013 kommer trolig også varsling av jordskred for hele landet.

— Så vidt jeg vet blir vi først i verden med et landsdekkende jordskredvarsel. I mange land kommer jordskredene i enkelte, utsatte områder, men på grunn av landskapet i Norge er rasfaren veldig spredt.

Det er kombinasjonen av nedbør, snøsmelting og vann i bakken som skaper fare for at jord skal rase. Dette varselet vil dekke kommuner og fylker, og baserer seg på en modell med én kvadratkilometers oppløsning.

I tillegg til de offisielle varslene har samarbeidsgruppen lagt til rette for at lokale turgåere selv kan laste opp og dele bilder og observasjoner av snøforhold, skred, faresignaler og lignende. Dette skjer via nettsiden regobs.varsom.no

— Denne tjenesten er egentlig like viktig som varselet. Under testperioden i fjor vinter fikk vi inn mange tusen slike observasjoner, forteller Engeset.

Er du obs på skredfaren når du går tur eller kjører over fjellet?

MÅLER VÆRET: Værstasjon ved Anestølen i Sogndal. Over 40 nye stasjoner skal settes opp for å gi et bedre skredvarsel.
KARSTEN MÜLLER, NVE