RAGNHILD STENVAAGNES

– Det er viktig for alle ansatte som ønsker det å kunne jobbe heltid, slik at de kan tjene nok penger til å leve av inntekten sin. Kvinner behøver ikke å ende opp som minstepensjonister, sier byrådene Christine Meyer og Liv Røssland.

Gunnlaug Blom Bakke er en av dem som gjerne vil jobbe heltid

-Mange ekstravakter for å oppnå full lønn

Problemer i helgene

På kvinnedagen legger de to frem en strategi for å sikre de nærmere tusen deltidsansatte i kommunen som ønsker det å kunne jobbe heltid. Dette har vært et viktig krav både fra fagbevegelsen og kvinnebevegelsen. Og i offentlig sektor pågår det meste av deltiden i de kvinnedominerte yrkene innen pleie og omsorg.

De to byrådene sliter både med matematikken og økonomien. Det er nemlig ikke lett å lage en heldøgnsturnus på institusjon der alle jobber heltid uten at bemanningen totalt sett blir altfor stor. Problemet er helgebemanningen. Når alle skal jobbe hver tredje helg, øker det bemanningsbehovet med 50 prosent om alle krever heltid. Derfor blir det svært mange deltidsstillinger.

– Skulle vi bemanne opp alle institusjoner, slik at alle som ville det fikk jobbe heltid, koster det kommunen 120 millioner kroner, sier Liv Røssland.

Tror på mindre sykefravær

Men sluttprisen behøver ikke å bli så høy. De to byrådene lener seg til arbeidsgruppen som har utredet heltidsstrategien. Den mener kommunen kan spare betydelige beløp både på vikarbudsjettet og på sykmeldinger, dersom flere fikk jobbe fulltid.

– Før vi innfører dette som en permanent ordning vil vi de neste to årene forsøke dette ut på flere institusjoner og bofellesskap, for å se hvilke løsninger som fungerer best.

Betaler mer i helgene

Dette vil de gjøre:

  • Mer fleksibel bruk av de ansatte på boligene for utviklingshemmede ved at de følger beboerne over på dagtilbudet.
  • I botilbudene for utviklingshemmede vil man prøve ut 13 timers vakter hver fjerde helg. Det vil redusere bemanningsbehovet i helgene med 30 prosent.
  • 40 prosent av midlene til overtid og variable tillegg skal kunne brukes til å øke stillingsprosentene hos fast ansatte som ønsker større stillingsprosent.
  • Det skal gjøres mer attraktivt å jobbe helg, slik at de som i perioder kan tenke seg å jobbe annenhver helg får større helgetillegg.

Koster ti millioner

Allerede 1. mai starter kommunen forsøket. Det vil pågå ut 2009 og koste ti millioner kroner.

– Jeg er svært glad for at finansbyråden også har villet satse på dette, slik at vi kan få gjennomført forsøkene. Dette betyr mye for de ansatte, og jeg tror også det vil være bra for beboerne at de ansatte er fornøyde, sier Røssland.

Forsøket innebærer at mange får øket sin stillingsbrøk. De vil beholde sin stillingsbrøk uansett hvordan forsøket går.

Saken skal opp i byrådet på mandag.

KVINNEDAGEN: Flere kvinner på heltid i omsorgsyrkene er et viktig kvinnekrav. Det er bra for både ansatte og pasienter, mener finansbyråd Christine Meyer (t.v.) og helse— og omsorgsbyråd Liv Røssland.

VIL JOBBE FULLTID: Gunnlaug Blom Bakke har jobbet som deltidsansatt ved Skjoldtunet sykehjem i ni år. Hun ønsker seg fulltidsstilling. ¿ Det har vært kamp om ekstravaktene, sier hun. Her serverer hun fiskekaker til Gerd Sæbøe (t.v.) og Helga Rydal.
Silje Robinson