— Noe av problemet er at det finnes flere kontorer i samme bygg og delvis i samme etasje som det er viktig å sikre adgangen til utenom kontortid, blant annet legekontorer, trygdekontor og sosialkontor.

Bygget ble oppført i 1980, og var opprinnelig ikke tenkt som eldreboliger. Leilighetenene har vært benyttet til ulike slags utleie, delvis til kommunalt ansatte, og er ikke tilrettelagt spesielt for folk med bevegelseshemninger.

— Vi holder nå på med en gjennomgang av hele låse- og sikringssystemet for bygget, og i den forbindelse tror jeg vi skal klare å komme frem til en ordning som beboerne kan si seg tilfredse med, sier Næss.