— Vi tror nemlig at det finnes mange som ønsker å diskutere saker og ting litt dypere enn som så, sier Anders Peter Petersen (39).

Derfor inviterer han i kveld sammen med filosofkollega Anne Vedvik (44) til Filo-café på Tema Café i Marken. Til en ikke-akademisk over bordet-diskusjon over temaet «Hva innebærer det å ta noe alvorlig?».

— Så vidt vi vet finnes det ikke noe slikt diskusjonsforum i Bergen akkurat nå, sier Anders. I land som USA, Frankrike og Tyskland skal kafé-filosofering være temmelig hot for tiden. Oslo har også sin diskusjonskafé, og nå får altså bergenserne sin sjanse.

— For i en tid som er mest opptatt av tingenes innpakning, er filosofi det eneste faget som er opptatt av hva virkeligheten er, sier Anders.

  • Og et fag med økende oppslutning og økende popularitet, supplerer Anne Vedvik. I likhet med Anders tror hun at mange ønsker seg en filosofisk motvekt til PR-samfunnet.

Om å ta noe alvorlig

En Filo-café definerer de to ganske enkelt som et sted der mennesker møtes for å diskutere over bordene.

— Poenget er ikke å komme frem til endelige svar, men å øke bevisstheten og refleksjonen omkring temaet, sier Anders.

Temaet som skal utforskes denne første onsdagen er hva det innebærer å ta noe alvorlig.

— For i dag er det jo så vanlig å høre at man «må ta ting på alvor», men hva mener vi egentlig med det, og hva slags mål på alvor har vi egentlig? legger Anne til.

— Og kan man for eksempel ta noe på alvor uten å bli fundamentalist? spør de begge, nærmest i kor.

Det er dette spørsmålet - og slike spørsmål - at filosofene håper å kunne få i gang gode kafésamtaler om i tiden som kommer. Helst en gang i måneden.

Også vertskapet på Tema Café, håper at kveldens Filo-café skal gi både filosofene og publikum mersmak.

— Arrangementer som dette passer perfekt for kafékonseptet vårt, vi er opptatt av at kafeen skal være en møteplass som gir både inspirasjon og opplevelser, sier Lise Thornes, som driver Tema Café sammen med Elisabeth Walle.

Kan bli levebrød

Kveldens «kaféfilosofer» stiller begge med hovedfag i filosofi og lektorutdannelse. Kontakt med hverandre fikk de i forbindelse med at begge videreutdanner seg til filosofiske praktikere i regi av Norsk selskap for filosofisk praksis.

Anders har tatt veien til filosofien via tømrerfaget, musikerambisjoner, tre grunnfag og hovedfag i 2001, mens Anne Vedvik begynte med juss, men «løftet blikket» til filosofien og hovedfaget i 2003.

Begge kan de tenke seg å gjøre et skikkelig levebrød av filosofien, i form av foredrag, samtaler og som skrivende.

— Det første forsøket gjør vi sammen med en gruppe kolleger til høsten, når vi starter Bergen Filosofiske Praksis, forteller Anders.

Men aller først; filosofisk keféprat i kveld, vi tror det var klokken 19.