1. november 1931 ble den amerikanske ubåten «Nautilus» senket i Byfjorden utenfor Hellen. Nå skal det lages en tysk dokumentarfilm om ubåten og Wilkins-ekspedisjonen samme året.

I noen dager nå skal en bemannet tomanns miniubåt gå ned på 347 meter for å filme «Nautilus». I 1986 ble den funnet av en ubemannet miniubåt fra Sjøteknikk AS, så det var enkelt for overflatefartøyet «Navigator», utlånt av Sjøservice, å lede «Jago» frem gjennom det mørke dypet.

Pengemangel

Årsaken til at den amerikanske ubåten fra 1917 ligger i Byfjorden var pengemangel. Etter første verdenskrig hadde amerikanerne ikke lenger bruk for alle ubåtene, og flere ble lagt i opplag. Ifølge flåteavtalen var «Nautilus» en av dem som skulle hogges opp, men i stedet ble den utlånt til amerikaneren Georg Hubert Wilkins som ville bruke den til en vitenskapelig ekspedisjon til Nordpolen. Etterpå var det meningen at «Nautilus» skulle returnere til USA for å hogges opp der. Men i mellomtiden var Wilkins gått konkurs, og ubåten ble heller ikke regnet som sjødyktig nok for overfarten. Det ble derfor akseptert at den kunne senkes i Norge.

20. november 1931 ble den slept ut på Byfjorden og bunnventilene skrudd opp. På forhånd ble det tatt ut en del utstyr, trolig også maskinene siden deler av overbygningen er fjernet. Nå ligger den 175 fot lange ubåten halvveis begravd i mudder, men tilsynelatende uskadd og på rett kjøl.

Havnet i opplag

Den vitenskapelige delen av ekspedisjonen i 1931 fikk Harald U. Sverdrup ansvaret for. På denne tiden var han ansatt som forskningsleder ved Chr. Michelsens institutt, men ble kjent med Wilkins da han var utlånt til Carnegie Institute i Washington.

Egentlig var ikke «Nautilus» egnet for ekspedisjonen, og den ble da heller ikke vellykket. Den opprinnelige planen var å ta vitenskapelige målinger i hele Polhavet, men siden det var så sent på året nøyde de seg med å undersøke opp til iskanten på 81° 25', nord for Svalbard. Da ekspedisjonen returnerte til Bergen, ble båten lagt i opplag ved Marineholmen, der dette bildet ble tatt.

TIL FILMEN: Ubåten «Nautilus» skal bli dokumentarfilm. Her ligger den i opplag ved Marineholmen.