RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.no

— Byrådet har en programerklæring på at vi skal være brukerorienterte og gi innbyggerne den servise de ønsker. Selvsagt skal vi leve opp til det, sier finansbyråd Tystad som vikarierer for Anne Grethe Strøm-Erichsen som byrådsleder mens hun på ferie. I dag er hun imidlertid på plass igjen i Rådhuset. Og Tystad forsikrer at han vil orientere henne straks. Tystad understreker at i prinsippet skal alle beboere ha plass på det sykehjemmet de helst ønsker. - Vi må finne en ordning slik at bydelsgrenser og betalingsordninger ikke hindrer plassbytte, sier han. Han legger til at bystyret allerede har vedtatt at plassbytte innenfor bydeler og mellom bydeler skal være mulig. - Dersom det viser seg at byråkratiske regler hinder bytting, må regelverket mykes opp, slik at beboerne kan få det slik de ønsker.