Planen er å gjennomføre en brukerundersøkelse ved alle skolene i kommunen, som et alternativ til rangeringen etter karakterer som regjeringen har lagt opp til.

— Målet vårt må være at minst 80 prosent av foreldrene er grunnleggende fornøyde. Såpass ambisiøse må vi være, sa hun på gårsdagens presentasjon.

I så måte er de foreløpige resultatene fra pilotundersøkelsen på Paradis skole gledelige for Grung. Når 300 av 478 har sagt sitt, har hele 97 prosent sagt seg helt eller delvis enig i utsagnet «Jeg opplever at barnet trives på skolen».

— Undersøkelsen er i hovedsak gjennomført via e-post, noe som er mye billigere og enklere enn å behandle papirskjema, forteller foreldrerepresentant Fredrik Hannestad.

Det er nettopp internett som trolig gjør det mulig å gjennomføre en standardisert brukerundersøkelse i hele kommunen. Konsulentene i Opinion og KPMG har allerede laget et forslag til spørreskjema, og nå prøver kommunen å finne en praktisk og billig måte å gjennomføre det på. Grung sier at det neppe vil kunne skje før neste år.

I mellomtiden foregår det skolevise evalueringer gjennom det såkalte Bergensprogrammet, som gir skolene et verktøy for slike prosesser.

Ved Paradis skole har lærerne selv vurdert om samarbeidet mellom i de ulike klassene på hvert trinn fungerer slik det er forutsatt.

— Det var en viss skepsis til å begynne med, men etter hvert stod lærerne i kø for å bli intervjuet om sine erfaringer, forteller lærer Ingrid Bakke. Hun håper elevene vil merke resultater av arbeidet når lærerkompetansen blir bedre utnyttet på tvers av klassene.