Leveranse av strøm fra land til skip ved kai er teknisk mulig. Det er konklusjonen i første del av en utredning som BKK foretar sammen med Bergen og Omland Havnevesen.

Les også: Cruisesjokket

Mangler standard

— Vi skal være klar til å levere landstrøm til skipene så snart det er etablert en standard for slik forsyning, som gjør at skipene kan ta imot strømmen, sier Havnedirektør Gunvald Isaksen.

Allerede i slutten av neste måned skal IMO (International Maritime Organization) – som er det organet som kan innføre standarder for skipsfart – ha et møte i Loen. Her vil standarder for landstrøm være et tema. Både vi og BKK vil være til stede. Slik jeg ser det er det bare et tidsspørsmål før det kommer.

— I dag er ikke skipene i stand til å ta imot landstrøm, så det må også gjøres et arbeid om bord for å tilpasse et mottak. Denne mangelen på standard gjør at selv ikke de nyeste skipene som bygges i dag blir forberedt for landstrøm, sier Isaksen.

Han er ikke bekymret for regningen.

— Vi vil alltid finne måter å finanseiere et slikt anlegg på.

120-140 millioner

Divisjonssjef Jens Skår i BKK opplyser at det er behov for en investering i området 120 til 140 millioner kroner. Det finnes allerede transformatorstasjoner i Dokkenområdet og på Koengen som kan kobles til distribusjonsnett mot havneområdene Dokken og Skolten/Bontelabo/Festningskaien. De har best kapasitet sommerstid når strømforbruket er lavere enn om vinteren, så det passer godt for BKK. De to havneområdene vil ha behov for en kapasitet på 16 megawatt hver. Dette er det kapasitet til i eksisterende anlegg.

Investeringene som må gjøres er til tilførselslinjer og en del tekniske komponenter. Men skal strømmen videresendes til skipene må rederne bekoste standardiserte mottakeranlegg om bord slik at skipene kan motta strøm også i andre havner.

— Jeg ser for meg et spleiselag av BKK, skipene, havnen og andre aktører i næringen som sammen finansiere det som skal til, sier Jens Skår. Han understreker at et slikt anlegg ikke kan finansieres gjennom den ordinære nettleien.

FORNEM FRUE: Giganten «Queen Elisabeth» strekker seg i all sin prakt i Puddehavet. Men sunn for omgivelsene er ikke damen... Bergen kan bli først i Norge

— Vi er kommet så langt i utredningene at Bergen kan bli første norske havn med tilbud om landstrøm, hvis viktige aktører i cruisefarten og fergefarten samarbeider og tar sin del av kostnadene, sier kommunikasjonsrådgiver Ingunn Halvorsen i BKK.

Hun legger ikke skjul på at dette ville være en flott miljøprofilering både for Bergen og BKK.

Jens Skår mener det mest realistiske er å bygge trinnvis ut, for eksempel med en pakke med kapasitet til fire megawatt og videre nok en pakke med ytterligere fire megawatt, osv.

Data BKK har innhentet viser en tydelig sammenheng mellom luftkvalitet i Bergen sentrum og antall cruiseskip som er inne samtidig. Beregningene er tatt ut fra data fra målestasjonen på toppen av Rådhuset som måler alle typer utslipp/forurensninger. Forurensningene er likevel størst om vinteren.

BKK-tallene er lavere enn beregninger fra SSB. Det mener Jens Skår til dels skyldes at SSB måler utslippene fra skipene fra de tar fatt på innseilingen, mens BKK har konsentrert seg om utslipp når skipene ligger ved kai.

Hva mener du om cruisetrafikken i Bergen? Diskutér i bunn av artikkelen.