Med på laget har han fått både fagforeningskjempen og tidligere leder av Industriens faglige opplæringssenter (IFOS), John Sakseide — samt en gruppe bestående av leger, sykepleiere, psykiater, tannlege, psykolog og en sosionom. I midten av november satses det på at byens nye ordfører, Herman Friele, klipper snoren og offisielt åpner det helt nye Albatrossen ettervernsenter i Damsgårdsveien 69.

Nå arbeider Andersen og styreleder Sakseide for å få lokalene innredet og siste del av økonomien på plass. De første avtalene om samarbeid med bedrifter er inngått. Ved nyttårstider kan de første rusmisbrukerne rykke inn og få arbeidstrening, medisinsk oppfølging og et sosialt treffsted. Tilbudet skal gis både til mannlige og kvinnelige rusmisbrukere.

Takker gode hjelpere

— Bergen har i dag 17 ulike lavterskeltilbud for rusmisbrukere, men ingen rene ettervernstilbud for mer langsiktig oppfølging for dem som er motivert for å komme seg ut av rusen. De som ønsker hjelp til å få seg jobb og orden på livet, sier Andersen.

Selv fikk han akkurat den hjelpen takket være mennesker som var villige til å satse både tid og krefter på ham. I dag takker Andersen både enkeltmennesker, ansatte på sosialkontor og ved Laksevåg lensmannskontor for at de brydde seg da han bestemte seg for å bryte med rus og kriminalitet for fem år siden.

— Lavterskeltilbudene er viktige. Men jeg har sett hvordan rusmisbrukere vandrer mellom fengsel, institusjoner og kuranstalter, uten å komme videre. Forklaringen er at det ikke finnes tilbud til dem som ønsker praktisk hjelp å leve rusfritt. Et godt ettervern er helt nødvendig for å kunne hjelpe rusmisbrukere som ønsker å få orden på livet. Rusmisbruk koster samfunnet svære summer. Gode ettervernsilbud er god samfunnsøkonomi, sier han.

Satser på arbeidstrening

I Damsgårdsveien innreder Albatrossen ettervernsenter nå om lag 100 kvadratmeter. Senteret skal gi tilbud om medisinsk oppfølging, opplæring med tanke på å komme ut i arbeidslivet og være et sosialt treffsted. Blant annet skal man gi opplæring og arbeidstrening ute i bedrifter. En avtale er allerede inngått med Alvøen gård. Andersen og Sakseide er i samtaler med flere andre bedrifter. Også IFOS vil hjelpe til med opplæring innen sveising og platearbeid.

Styreleder John Sakseide er også i full gang med å skaffe sikker og permanent driftsøkonomi. Byrådet har allerede bevilget 210.000 kroner. Man har også fått gaver fra både bedrifter og private. Men for å kunne drive senteret, trengs 1,5 millioner kroner neste år. Det er både Sakseide og Andersen overbevist om er innen rekkevidde.

Skal lære kreativitet

— Vi skal satse på kvalitet i alt vi gjør. Selv om vi har som mål å kunne hjelpe mange, skal ikke kvantiteten gå på bekostning av kvaliteten i ettervernstilbudet. Derfor begynner vi i det små og bygger gradvis opp. Målet er å kunne gi et tilbud til flest mulig misbrukere, som ønsker å komme over i et livsmønster uten rus og med jobb og egen inntekt. Svært mange rusmisbrukere mangler et nettverk. Her ved senteret vil vi kunne bygge opp nettverk rundt den enkelte, hjelpe dem til å mestre det sosiale livet og utvikle evnene og kreativiteten deres, sier Sakseide og Andersen.

MANGLER TILBUD: - Jeg har sett hvordan rusmisbrukere vandrer mellom fengsel, institusjoner og kuranstalter, uten å komme videre. Forklaringen er at det ikke finnes tilbud til dem som ønsker praktisk hjelp å leve rusfritt, sier eks-rusmisbruker Trond Andersen (t.h.). Sammen med fagforeningsmannen John Sakseide ønsker han nå å bøte på det.<p/>FOTO: HELGE SUNDE