— Dette er en viktig satsing. Vi har nå tolv personer som jobber i innsatsgrupper. Målet er at de skal hjelpe inntil 200 pasienter i året. I første omgang er det de som rammes av hjerneslag og hodeskader som vil nyte godt av tilbudet, men etter hvert vil vi vurdere å utvide tilbudet til andre nevrologiske lidelser, sier byråd for helse og omsorg, Hilde Onarheim (H).

Satsingen startet opp i januar i fjor. Hver gruppe består av en fysioterapeut, en sykepleier og en ergoterapeut. Pasienter skal hjelpes innen det første året etter at de har fått hjerneslag eller hodeskader.

— Forskning viser at det beste er å få oppfølging hjemme hos seg selv, der du skal bo og leve, sier Kristi Rørlien, som er leder for innsatsgruppene.

En viktig oppgave er å gi slagpasientene tryggheten i eget hjem. 30–40 prosent sliter med angst og depresjoner etter slaget.

Halvparten som får hjelp av dem kommer rett fra sykehus. Resten kommer fra et rehabiliteringsopphold, slik som Sveen (se hovedsak). Tiltakene skal også hindre utvikling av funksjonshemning eller kroniske sykdom mer, og skal forebygge nye hjerneslag.

— En brukerundersøkelse viser at det er viktig å være raskt på banen og ha kunnskap om det slagpasientene har vært gjennom, sier Rørlien.