Bystyret diskuterer i dag gebyrendringene i Bergen kommune for 2014.

Renovasjonsgebyret forblir på samme nivå, men det legges på et påslag for kostnadene med etablering av det såkalte bossnettet i Bergen sentrum. Dette påslaget blir dermed på 187,50 kroner.

Skal endre

Samtidig har byrådspartiene gått med på å diskutere opposisjonens forslag om å vurdere differensierte priser på bosshentingen. Det forteller Høyres Anette Strand fra talerstolen i Gamle Rådhus.

— Dette var noe vi vurderte for noen år siden, men da gikk ikke byrådspartiene inn for forslaget.

De har imidlertid snudd.

— Boss kan være en ressurs, og det bør være mulig å knytte priser opp til den verdi som resirkulering og forbrenning representerer. Men dette må være en enkel modell, sier Strand.

Gir incentiv

Aps gruppeleder i bystyret, Harald Schjelderup, sier en samlet opposisjon står bak dette.

— En ordning med differensierte priser er noe vi vil ha. En differensiert prismodell kan gi incentiver til å gjenbruke mer, og kaste mindre.

Han er glad for at forslaget ser ut til å få god tilslutning. I det skriver partiet:

«I den nye prismodellen må det legges til grunn at innbyggerne i Bergen får sin del av effektiviseringsgevinsten av redusert behov for tjenester»

Mer miljøvennlig

Sondre Båtstrand i Miljøpartiet de Grønne er glad for saken.

— Vi er svært fornøyde med at det endelig skjer noe på dette feltet. Man kan bli belønnet for å leve mer miljøvennlig, og det er bra.

Byrådet skal nå utarbeide en sak om en slik prismodell som skal sendes tilbake til bystyret.

Kaster du mye boss? Er du villig til å kaste mindre dersom du sparer penger?