Ingen vet så godt hvor skoen trykker, som har den på, sies det. Dette gjelder ikke minst torghandlerne. Her har de sin arbeidsplass og daglig kontakt med kunder og turister.

Men posisjonen innebærer også et stort ansvar. De skal ivareta en av byens mest profilerte attraksjoner, som noen kaller byens «sjel».

Dette har ikke minst ordfører Herman Friele forstått, forteller fiskehandler Arnfinn Djukastein oss.

Positive politikere

— Det var et svært positivt møte, og Friele hadde stor forståelse for våre grunnprinsipper og forslag til hvordan det bør være i fremtiden, sier Djukastein på vegne av torghandlerne.

— Men dessverre vet vi også at kommunen har snakket om dette i mange år, og ingenting har skjedd. Derfor føler vi oss ikke på trygg grunn før alt er på plass, legger han til.

Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling, forteller at de nye eierne av Zachariasbryggen er kommet med innspill som kan være verdifulle i planleggingen. De vil gjerne være mer delaktig i aktiviteten på Torget enn i dag.

— Vi prøver å få til en hovedenighet, slik at reguleringsplanen gir en god løsning for Torget og alle parter. Det er mulig at innspillene fra Zachariasbryggen, blant annet om bosshåndteringsprogram, gjør at vi må utsette igangstart av servicebygget med ett år, til utgangen av 2006. Men det har med at bygget kanskje vil dekke andre behov enn vi forestilte oss tidligere i år, sier Lisbeth Iversen.

Torghandlerne

Djukastein legger til at det er vesentlig for torghandlerne å oppnå en kvalitetsheving på Torget. Dette målet er de alle innforstått med og enige i. Det innebærer at det blant annet må på plass ordentlige lokaler for kjøling og oppbevaring av utstyr. Da nytter det ikke med de tre, illeluktende plasthallene på Strandkaien. Estetisk er også disse en katastrofe for byen, mener Djukastein.

— Utformingen av bodene må være slik at de gir gode arbeidsforhold, og bodene må ha et felles estetisk uttrykk. For at vi skal ha et levende torg må det i tillegg være mulig å drive økonomisk forsvarlig, og publikum må trives her, sommer som vinter, forteller Djukastein.

Lisbeth Iversen er ikke uenig, og forteller at torghandlerne skal få utarbeide en prototype på salgsbod, slik de kan tenke seg den.

Vintertorget

Det har ikke manglet på problemer og stridigheter på og omkring Torget, også mellom torghandlerne. Men det viktigste for dem som trofast holder ut i all slags vær, også utenom turistsesongen, har vært ønsket om å få gode forhold hele året, både for egen del og for kundene.

Et annet er bosset som flyter, særlig etter helgene. Det må det bli slutt på. Renhold og vedlikehold må få topprioritet.

Det er også viktig for dem at det visuelle kombineres med brukervennlighet, og dette var ett av poengene Djukastein la frem på møtet tirsdag.

Dødens bro

Tidligere i sommer presenterte vi et forslag om en «broinstallsjon» ved Zachariasbryggen. Her ble det opplyst at fiskehandlerne kunne søke ly med bodene sine om vinteren.

Dette forslaget var de sterkt imot. Og da tar vi ikke hardt i. Byens befolkning var minst like forbauset over forslaget, og trodde det var en latterlig spøk.

Derimot har de trykket til brystet ideen om en «reketrapp» langs Zachariasbryggen, der folk kan nyte livet i nær kontakt med sjøen.

Overbygget vintertorg

Torghandlerne har lenge argumentert for et overbygget vintertorg i le av Zachariasbryggen. Dette var også hovedideen i forslaget la de frem på arbeidsmøtet tirsdag.

Under tak kan de samle fiskehandlere, frukt, grønnsak, suvenir og strikk. På Blomstertorget foreslår de en felles blomsterpaviljong.

Bergen kommune har bevilget 15 millioner kroner til opprusting av Torget, men det er trolig langt fra nok. Friele har selv sagt at han regner med at sponsorer vil bidra, men foreløpig sitter de på gjerdet. Vi har fått signaler på at der blir de sittende til det er enighet om utforming og fremdriftsplan.

Neste møte

Friele har tatt initiativ til et «seminar» om Torget 19. oktober, der flere interesseparter er invitert, deriblant Torgets Venner som ble stiftet i sommer.

Der ifra har vi fått kommentaren: Vi vil gjerne spille på lag med kommunen. Nå får vi virkelig håpe at vi blir ferdig med snakket og kommer til handling.

KANSKJE: Slik kan Torget kanskje bli senede ut..Foto: Øivind Ask