Mandag vedtok Finansdepartementet endringer i tollforskriften, som gir tollerne lov til å ta røntgen av folk når de går gjennom grensekontrollen.

— Å avdekke innvendig smugling av narkotika og valuta er utfordrende og tidkrevende for tollmyndighetene. Tiltaket skal effektivisere og forbedre kontrollen, skriver departementet på sin nettside.

Avslører smuglere

Nå skal tollerne ta i bruk lavdose-røntgenmaskiner, i første omgang i grensekontrollen på Oslo lufthavn Gardermoen.

Maskinen gir enkle røntgenbilder som kan avsløre om personer smugler noe inne i kroppen.

– Innvendig smugling er veldig ressurskrevende både for tollvesenet, politiet og helsevesenet. At vi nå kan få teknisk bistand til å avsløre slik smugling raskere enn i dag er bedre for alle – også for kurerene som har livsfarlige stoffer i magen, sier kontorsjef Tor Fredriksen ved Tollvesenet på Gardermoen til rb.no.

Ikke kroppsskannere

Finansdepartementet understreker at det ikke er snakk om såkalte helkroppsskannere som brukes i sikkerhetskontroller på flyplasser i noen land. Disse viser bilde av kroppen i naken fullfigur.

Maskinene som skal tas i bruk i Norge må heller ikke forveksles medisinske røntgenapparater, der strålebelastningen er større.

Må ha samtykke

Og det er ikke slik at alle som går gjennom tollen skal gjennomlyses.

— Nei, absolutt ikke. Vi skal i utgangspunktet ikke bruke maskinen på flere enn de vi i dag kjører til sykehus og hvor både politi og rettsvesen må bli involvert. Vi må ha en begrunnet mistanke for å gjennomlyse og det skal basere seg på samtykke. Hvis noen nekter scanning, må vi gå samme vei som i dag, sier kontorsjefen.

rontgen2.jpg
SCANPIX