KrFs Trygve Birkeland har fått vite at Blomsterdalen-kollektivet ikke brukes så mye fordi sosialkontorene kan bruke de statlige tilbudene uten at det må betales egenandel. På de private må det betales egenandel.

Han etterlyser bedre informasjon om byrådets holdning.

— Vår holdning er at Blomsterdalen-kollektivet kan brukes på samme måte som før, sa Drevland.

Som ellers kunne opplyse bystyret om at kommunen fremmer søknad om statlige forsøksmidler på til sammen 2,7 millioner kroner til kollektivet i Blomsterdalen.