Bergensklinikkene lanserte fredag tre ulike selvhjelpsprogrammer på internett for personer med begynnende rusproblemer. Programmene er en del av satsingen når det gjelder å finne tiltak for tidlig inngripen i forhold til rusmisbruk.

Tidlig hjelp – Selvhjelpsprogrammene er utviklet i Nederland, og resultatene derfra viser at de er et nyttig supplement til de tradisjonelle behandlingsmåtene, sier klinikksjef Kari Lossius ved Stiftelsen Bergensklinikkene.

Utgangspunktet er at mange av de som får problemer med alkohol og andre rusmidler ofte nøler og venter for lenge med å søke hjelp. Å bruke nettet er en enkel metode, og man unngår køer og ventetid i den første viktige risikofasen.

– Vi tror også det er viktig at brukeren får være helt anonym. Det vil bidra til å senke terskelen for å søke hjelp, sier Lossius.

Selvhjelpsprogrammene er lagt opp med en varighet på fire til seks uker, og brukes styres helt av den enkelte bruker. Men det er også mulighet til å få kontakt med en behandler, hvis man ønsker det.

Virker godt Nederland har hatt slike programmer i bruk siden 2003. Effekten har vært svært god, særlig i forhold til alkoholbruk. Omkring 40 prosent av de som brukte programmene, hadde enten sluttet helt å drikke eller hadde redusert sitt alkoholforbruk betydelig. Det er ikke foretatt tilsvarende evalueringer av effekten på narkotikamisbrukere.

Nettprogrammer av denne typen synes å appellere særlig sterkt til kvinner. 60 prosent av brukerne i Nederland er kvinner. I tradisjonell behandling for rusproblemer er bare 30 prosent av pasientene kvinner.

Skeptisk Kari Edvardsen, leder av Landsfore-ningen mot Stoffmisbruk i Bergen, sier at alle nye tiltak er av det gode.

Men hun tviler på om man når frem til ungdom i risikogruppen på denne måten.

– Problemet med denne gruppen er at de ikke innser at de har et problem. Når alarmklokkene ikke ringer, og stoff er bare fest og fart, ser de heller ikke noen grunn til å gå inn på en slik nettside. Her må det helt andre tiltak til, mener hun.

FAKSIMILE av Bergensklinikkenes nye nettside som ble lansert i går. Foreløpig er det bare alkoholprogrammet som er åpnet. Nettsidene for narkotika kommer først til uken. Alle sidene finnes på www.rushjelp.no.