Flyet skal heves 1. november, i en operasjon som etter planen skal ta fem timer.

Flyet, som var stasjonert på tyskernes flyplass på Herdla i Askøy kommune, styrtet i sjøen 15. desember 1943. Piloten ble reddet av personer fra området.

Det første arbeidet med å bevare flyet skal gjennomføres på Sjøforsvarets base Haakonsvern fra november i år til mars neste år. Deretter skal flyet flyttes til Herdla Museum på Askøy, hvor flyet skal restaureres.

Sjøforsvaret, sivile organisasjoner, private selskaper og flyentusiaster har gitt støtte til heveoperasjonen.