Men i inntektsmeldingen fra byrådet er det foreslått en serie tiltak for å skaffe mer penger:

n Økt egenbetaling for hjemmehjelp skal gi ti millioner kroner ekstra i året.

n Avgift på lørdagsparkering 10-17, to millioner kroner.

n Skatteaksjon 2,7 millioner kroner.

n Billettpriser kultur opp ti prosent, 750.000 kroner.

n Billettpriser idrett opp ti prosent, 550.000 kroner.

n Automatinntekter 250.000 kroner.

n Frys av barnehagesatser ut 2003, fem millioner kroner.

Til sammen gir disse tiltakene 16 millioner kroner i ekstra inntekter på årsbasis. Innført til høsten gir det ni millioner kroner i økte inntekter.

Eiendomsskatt kommer i tillegg med 80 millioner kroner, men det innføres først fra 2006.