Blant personer som er rammet av spiseforstyrrelser er misbruk av avføringsmidler en utbredt, og misforstått måte å prøve å slanke seg på.

Av medikamenter hvor anbefalte doseringer er på 1-3 tabletter om dagen, og kun i korte perioder, er misbruk på 60-100 tabletter daglig og gjennom flere år slett ikke uvanlig.

Apotekene er oppmerksomme på problemet, men kan ikke gjøre annet enn å informere brukerne om bivirkningene.

— Jeg har ingen tall på hvor mange med spiseforstyrrelser som misbruker avføringsmidler.

Men det er nok vanligere enn vi tror, sier Sigrid Bjørnelv, som er spesialist i psykiatri. Hun var med i en arbeidsgruppe som i år 2000 utarbeidet retningslinjer for behandling av alvorlige spiseforstyrrelser for Statens Helsetilsyn.

Økende problem

  • Misbruk av avføringsmidler er et økende problem. Men samtidig har apotekene blitt mer oppmerksomme på det, sier Bjørnelv.

Men apotekene har ikke myndighet til å gjøre noe med det.

— De kan nok ikke gjøre annet enn å ta det opp med kundene, og fortelle dem om bivirkningene. Men enkelte steder hender det at pasienter har avtaler med lege og apotek om at de ikke skal få lov til å kjøpe avføringsmidler, forteller Bjørnelv.

Kan føre til hjertestans

Søk på nettsider hvor spiseforstyrrelser diskuteres, viser at enkelte har et forbruk på opptil 100 tabletter om dagen, av sterke avføringsmidler. Disse er ment til å tømme tarmen før operasjoner, røntgen eller liknende.

Medikamentene er merket med at dosen er en til fire tabletter, og at det kun skal brukes i korte perioder.

Bivirkningene er mange. Merkingen av de avføringsmidlene som er mest omtalt i diskusjonsforum på internett, er blant annet at «langvarig bruk kan føre til alvorlige bivirkninger som for eksempel underskudd på kalium».

Kaliummangel kan føre til uregelmessig hjerterytme og i verste fall hjertestans.

Sigrid Bjørnelv vil ikke spekulere i om misbruk av avføringsmidler kan føre til hjertestans. ý Jeg tror det må mer til enn misbruk av avføringsmidler før noe slikt skjer. Teoretisk kan det være en mulighet, dersom man er svært undervektig og flere faktorer spiller inn, men det er umulig å spekulere i.

Ødelegger tarmen

Andre og mer vanlige bivirkninger er en kraftig svekkelse av normal tarmfunksjon. Man risikerer at tarmen mister sin naturlige evne til å trekke seg sammen og skyve avføring i retning endetarmen, og man kan bli kronisk forstoppet og avhen-gig av medikamentene. Interessegruppen for Kvinner med Spiseforstyrrelser (IKS), kan fortelle at de har fått flere henven-delser fra folk som synes det er merkelig at man får kjøpt avføringsmidler uten resept på apotekene.

Sigrid Bjørnelv mener at det heller burde være et spørsmål om man har behov for dem i det hele tatt.

— Det er vanskelig å forstå at det skal være noen grunn til å ha så sterke avføringstabletter, sier hun. De som trenger det, er de som har alvorlige tarmlidelser. I tillegg trenger man tømminger av tarmen før røntgen, undersøkelser eller operasjoner. Det er her avføringsmidlene har sin plass. Ikke blant vanlige folk. Der skal det være nok å gjøre noe med kostholdet sitt, og å bevege seg mer.

— Om de skulle vært reseptbelagt, eller om folk må ta ansvar selv, slik som man må ved bruk av hodepinetabletter, det kan jeg ikke svare på, sier Bjørnelv.

Andre leger vi har vært i kontakt med er enig med Bjørnelv i at man ikke burde har så sterke avføringsmidler, men at de for eksempel kunne bli solgt i små pakninger, til bruk før operasjoner eller undersøkelser på sykehus, hvor man må tøm-me tarmen først.

Virker ikke slankende

For de mange som tror at de blir slankere av å bruke avføringsmidler, er heller ikke dette riktig.

— Avføringsmidler virker ikke slankende. Du får tømt deg for mat og væske, og risikerer at kroppen ikke klarer å ta opp viktige næringsstoffer og mineraler. Dette fører til en ubalanse i kroppen, men du slanker deg ikke, forteller Bjørnelv.