Lørdag 5. juli raste deler av en sjøbod i Sandviken ut i vannet. Det var vindusarken på bygningen som raste ut, og store mengder bygningsmateriale raste ut i sjøen.

Nå er skadene på sjøboden utbedret. Eier Nils Olaf Elvsaas mener det er grunn til å være fornøyd med arbeidet som så langt har blitt utført.

Avlaster press

— Vi har jobbet intensivt de siste to ukene. Nå er huset blitt tett, og vi har forsterket frontpartiet.

Om tre uker begynner de på den siste delen av arbeidet, som går på å avlaste en del av presset på forsiden av huset.

— Vi skal omfordele presset som nå er på forsiden til resten av bygningstrukturen. Dette arbeidet vil ta om lag to uker, anslår Elvsaas.

Han sier det hele tiden har vært en felles forståelse mellom han og fylkeskommunen om hva som må gjøres på bygget.

Løpende dialog

Fungerende fylkesdirektør for kultur og idrett, Ruth Ørnholt, forteller at fylkeskommunen har en løpende dialog med byggherren.

— Noe av sikringsarbeidet på selve fasaden er synlig fra utsiden. For oss er det viktigste sikringen av fundamentet på bygningen. Kvaliteten av dette arbeidet vil vi vite mer om etter neste befaring.Fylkeskommunen viser til at de har gitt ny frist på å sikre Sandviksbodene 69 til 12. august, og at de vile ta stilling til det arbeidet som er gjort når fristen utløper.

STYRKET: - Det viktigste er å få det tett og solid. Malearbeid og utbedring av det synlige vil bli tatt etter nyttår, sier eier Nils Olaf Elvsaas.
GERHARD FLAATEN