Den som sover synder ikke, heter det. Men den som sover er i hvert fall i stand til å skape terrorfrykt. NSB-personellet på 08.11-toget fra Oslo til Bergen i går, slo full alarm da ingen om bord ville vedkjenne seg en koffert i togets godsrom. Men så viste det seg at eieren bare lå i dyp søvn mens dramaet pågikk.

Bombehund

Den tilsynelatende herreløse kofferten ble oppdaget da konduktøren på toget hjalp en passasjer å stue bagasjen sin inn i godsrommet. Det ble satt i gang søk både blant personell og passasjerer, for å finne frem til eieren.

— De ansatte skal vite hva som befinner seg av folk og gods på toget. Da verken personellet på toget eller de som var avløst kjente til bagasjen, ble det opplyst på høyttaler til passasjerene at eieren måtte melde seg, forteller NSBs pressetalsmann, Preben Colstrup.

Da ingen av de rundt 150 passasjerene om bord meldte seg, kontaktet personellet om bord driftsoperativt senter i Oslo, som tok kontakt med politiet.

— Personellet satte av kofferten på Myrdal stasjon, forteller Colstrup.

Der tok politiet i Sogn og Fjordane over saken. Men vel fremme i Bergen kom en 25 år gammel mann frem i toget for å hente bagasjen sin.

  • Han ble spurt hva han skulle der fremme, og han svarte at han skulle hente bagasjen sin. Han ble deretter spurt om han hadde billett, men den hadde han kastet, sier Colstrup.

Politiet tok hånd om passasjeren, som grunnet et lengre besøk i drømmeland ikke hadde meldt seg for togpersonellet da kofferteieren ble etterlyst.

— Denne personen ga en beskrivelse av kofferten, som stemte med den kofferten politiet hadde, opplyser jourhavende Magnar Austrheim ved Sogn og Fjordane politidistrikt.

  • Politiet valgte å la en bombehund undersøke kofferten før de åpnet den, forklarte Austrheim.

Nærmere trusselbilde

NSB opplyser at det var omstendighetene rundt kofferten som gjorde at de handlet såpass drastisk i går.

— Vi har hendelser i Europa den siste tiden friskt i minne. Trusselbildet har endret seg, det gjør at vår årvåkenhet skjerpes. Dersom vi hadde vært uvørne og det hadde inntruffet en hendelse, da hadde dere fått noe å skrive om - i flere uker fremover, påpeker Colstrup.

Morgentoget fra Oslo var i rute da det ankom Bergen i går. Verre var det med dagtoget som skulle vært inne klokken 17.52. På grunn av stengte toglinjer ved Myrdal stasjon, ankom toget Bergen først klokken 19.05.