Kommunaldirektør Dagfinn Øvrebotten stiller spørsmål ved rådyre inneklimatiltak. Det gjør han etter at kommunen har brukt 80 millioner kroner på å bedre luften i klasserom.

Kanskje for mye støv

— Vi har allerede brukt mange penger og vi kommer til å bruke mye mer, hvis alle skolene skal bli godkjent, sier kommunaldirektør for tekniske tjenester Dagfinn Øvrebotten.

Uten noen oppfordring legger kommunaldirektøren til at han slettes ikke føler seg sikker på om dette er riktig bruk av kommunens penger.

— Jeg er i tvil om den veien som er vist er den rette. Inneklimatiltakene er dyre tiltak og jeg er ikke overbevist om at effekten er så stor. Visst blir skolene godkjent i tur og orden, men om elevene merker den store forskjellen er jeg mindre sikker på, sier Øvrebotten.

Få år etter at kommunen kuttet kraftig i renholdsbudsjettet går teknisk etat i gang med et støvprosjekt. Mindre støv og renere skoler kan vise seg å være et viktigere inneklimatiltak, enn ventilasjonsanlegg.

Dyre tiltak

I 1995 vedtok Stortinget forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager. Etter forskriftene skulle inneluften i skoler og barnehager godkjennes innen 1998.

Bergen kommune har satt av 116 millioner kroner til inneklimatiltak, 80 millioner kroner er allerede brukt. Nå viser ny rapport at dette er langt fra nok. Bergen Bygg og Eiendom skriver i en fersk sak at det mangler mellom 51 og 63 millioner kroner. - Jeg er noe i tvil om dette er en satsing som vi får igjen nok for. For mens vi fikser på inneklimaet, forfaller resten av skolen. I 1997 ble det laget en plan for vedlikehold av skolen, men før vi har rukket å sette den ut i livet har skolene forfalt enda mer, sier Øvrebotten. Bare inneklimatiltak er blitt prioritert høyt, om ikke høyt nok. Det er fordi lovverket krever det.

Voldsomt etterslep

Kommunen har selv anslått etterslepet på vedlikeholdet av skoler til 330 millioner kroner. Noen av vedlikeholdsoppgavene kan bli løst ved at det blir bygget nytt ved en rekke skoler. For det er aldri tidligere blitt satt av så mange penger som nå til nye skolebygg. De pengene hentes fra investeringsbudsjettet og kan lånes hos staten. Verre er det med det årlige vedlikeholdet, der pengene tas fra samme pengesekk som hjemmehjelpstjenester og skoletimer.

I november vedtok bystyret en opptrappingsplan for vedlikeholdet av skolene. En måned senere, i budsjettdebatten, var mange av løftene alt glemt.

— Vi ligger allerede langt etter i forhold til den vedlikeholdsplanen bystyret vedtok i fjor høst. Det er langt mellom liv og lære, slår kommunaldirektør Øvrebotten oppgitt fast.

VARSLER OPPRØR: – Politikerne må bare finne penger slik at inneklimaet blir godt for alle elevene i Bergensskolen i løpet av neste år. Hvis ikke vil vi anbefale foreldre å holde ungene sine hjemme, sier Rune Birger Nilsen i Foreldreaksjonen. Han krever rent luft, rene klasserom i godt vedlikeholdte skoler til sønnen Joachim (9 år) og alle andre elever i Bergen.
FOTO: HELGE SKODVIN